1
00:00:01,001 --> 00:00:02,502
Toto drama je smyšlené,
osoby, místa, organizace,

2
00:00:02,585 --> 00:00:04,421
a všechna jména, prostředí a události
zobrazené v tomto dramatickém seriálu

3
00:00:04,504 --> 00:00:06,089
byly vytvořeny fiktivně.
Ztotožnění se skutečnými osobami,

4
00:00:06,172 --> 00:00:07,924
podniky, místy, událostmi a produkty
není zamýšleno a nemělo by být vyvozováno.

5
00:00:08,550 --> 00:00:09,884
Hej, Sungile.

6
00:00:10,844 --> 00:00:14,681
Pamatuješ na Cha Moosika?
Dřív bydlel v Calizu.

7
00:00:15,223 --> 00:00:17,934
Moosik? Je to můj dobrý přítel.

8
00:00:18,518 --> 00:00:19,519
Vážně?

9
00:00:19,853 --> 00:00:21,479
Přiveď mi ho.

10
00:00:21,563 --> 00:00:23,273
Potřebuje profackovat.

11
00:00:25,233 --> 00:00:26,109
Cože?

12
00:00:26,317 --> 00:00:28,069
Ten hajzl potřebuje profackovat.

13
00:00:28,486 --> 00:00:30,238
Chci, abys ho sehnal a přivedl mi ho.

14
00:00:30,780 --> 00:00:32,323
Pane, to…

15
00:00:33,533 --> 00:00:35,577
Udělal něco špatně?

16
00:00:35,660 --> 00:00:36,578
<i>Hele, pitomče.</i>

17
00:00:37,328 --> 00:00:40,749
Dělej, co říkám. Co si to dovoluješ?

18
00:00:42,250 --> 00:00:43,084
Dobře.

19
00:00:43,168 --> 00:00:45,211
Máš čas do zítřejšího večera.

20
00:00:45,712 --> 00:00:49,090
Popadni ho a přiveď mi ho,

21
00:00:49,174 --> 00:00:50,508
<i>jasný?</i>

22
00:00:51,217 --> 00:00:52,135
Ano, pane.

23
00:00:56,014 --> 00:00:57,432
Co se to sakra děje?

24
00:00:59,100 --> 00:01:00,101
Mimochodem,
........