1
00:00:03,125 --> 00:00:08,625
Vykoupení již není možné,
neb náš domovský svět byl zničen.

2
00:00:08,708 --> 00:00:11,583
Ale co když doly
na Mandaloru stále existují?

3
00:00:11,666 --> 00:00:13,000
Když tu planetu navštívím

4
00:00:13,083 --> 00:00:16,250
a přinesu důkaz,
že jsem se očistil v živé vodě,

5
00:00:16,333 --> 00:00:19,125
pak dle Kréda budu vykoupen.

6
00:00:19,208 --> 00:00:21,208
V předchozích kapitolách jste viděli

7
00:00:21,916 --> 00:00:23,791
Písně dávných věků předpověděly,

8
00:00:23,875 --> 00:00:28,916
že novou éru Mandaloru předznamená
povstání mytosaurů.

9
00:00:29,583 --> 00:00:32,708
Slyšela jsi někdy o Bo-Katan Kryze?

10
00:00:32,791 --> 00:00:38,583
Bo-Katan Kryze se narodila v mocném rodě,
ten se však odvrátil od Způsobů.

11
00:00:38,666 --> 00:00:41,500
Vznesla nárok na vládu nad Mandalorem

12
00:00:41,583 --> 00:00:45,208
pouze na základě svého původu
a meče, který teď vlastníš.

13
00:00:45,833 --> 00:00:48,000
Její vláda skončila tragédií.

14
00:00:52,166 --> 00:00:55,375
Bo-Katan, poletím na Mandalore.

15
00:00:55,458 --> 00:00:58,666
Ta planeta je zničená,
vypleněná a zamořená.

16
00:01:00,083 --> 00:01:01,708
Nic tam nezbylo.

17
00:01:45,958 --> 00:01:47,708
Co chceš, abych ti na to řekla?

18
00:01:47,791 --> 00:01:49,666
Chybí ti kupa součástek.

19
00:01:51,041 --> 00:01:54,541
Fajn, tak ho vystrčíme zas na ulici.
Depodroidi! Ven!

20
00:01:59,708 --> 00:02:03,333
Nelíbí se mi ten tvůj tón, ale spravím ho.

21
00:02:06,083 --> 00:02:07,291
Těžko říct.

22
00:02:07,375 --> 00:02:09,208
Naštěstí pro tebe není kšeft.

23
00:02:10,083 --> 00:02:12,291
Objednám díly ze Středního okraje.

........