1
00:00:00,610 --> 00:00:04,450
I když podal Spike Milligan
v páté epizodě skvělý výkon,

2
00:00:04,530 --> 00:00:07,410
jsem rád, že máme zpět náš tým.

3
00:00:08,730 --> 00:00:11,970
A myslím, že bychom měli
Cliveovi a Sophie poblahopřát

4
00:00:12,050 --> 00:00:13,330
k jejich zásnubám.

5
00:00:13,410 --> 00:00:15,810
Chce to oslavit.

6
00:00:16,810 --> 00:00:19,370
Eunice, přines čokoládové tyčinky.

7
00:00:20,690 --> 00:00:23,850
Bohužel <i>Songs of Praise</i>
propili peníze na chlast.

8
00:00:23,930 --> 00:00:25,810
Ne, to je samozřejmě vtip.

9
00:00:25,890 --> 00:00:26,970
Já nepiju.

10
00:00:29,090 --> 00:00:32,890
Dennisi, jsem rád,
že ses rozhodl k nám vrátit.

11
00:00:32,970 --> 00:00:35,770
Vrátit?
Museli jsme ho sem dotáhnout násilím.

12
00:00:35,850 --> 00:00:37,250
Ale bezpečně.

13
00:00:37,330 --> 00:00:40,610
Rád u seriálu zůstanu do konce.

14
00:00:41,810 --> 00:00:45,970
Tak bychom měli probrat,
jak seriál uzavřeme.

15
00:00:47,250 --> 00:00:52,050
Pane Richardsone
a slečno Straw, vy samozřejmě

16
00:00:52,130 --> 00:00:56,770
zastupujete naši stanici
na obrazovce i mimo ni, jasné?

17
00:00:56,850 --> 00:00:59,290
Jste snoubenci, ne manželé.

18
00:00:59,930 --> 00:01:03,130
Diváci nechtějí vidět
špinavé prádlo slavných

19
00:01:03,210 --> 00:01:05,170
na titulních stranách.

20
00:01:05,250 --> 00:01:08,570
Jen se podívejte,
jak to zničilo Tonyho Hancocka.

21
00:01:08,650 --> 00:01:10,810
Ano, Tede, máte naše slovo.

22
00:01:10,890 --> 00:01:11,690
I moje.

23
00:01:14,690 --> 00:01:15,930
........