1
00:00:37,083 --> 00:00:39,166
{\an8}<i>Předtím jsem to přehnal.</i>

2
00:00:39,250 --> 00:00:41,916
{\an8}<i>Chtěl jsem to probrat u večeře,</i>
<i>ale nevyšlo to.</i>

3
00:00:42,875 --> 00:00:46,500
{\an8}<i>Nevím, proč jsem šel k tvé posteli.</i>

4
00:00:46,583 --> 00:00:48,416
{\an8}<i>Cítil jsem, jak se na mě díváš,</i>

5
00:00:48,500 --> 00:00:50,916
{\an8}<i>spěchal jsem za tebou, ale už bylo pozdě.</i>

6
00:00:51,000 --> 00:00:53,083
{\an8}<i>Můj byt je spíše velká garsonka,</i>

7
00:00:53,166 --> 00:00:56,541
{\an8}<i>takže postel je vidět,</i>
<i>i když je schovaná za závěsem.</i>

8
00:00:56,625 --> 00:00:58,875
{\an8}<i>Chtěl jsi mi ukázat, že se ti to líbí.</i>

9
00:00:58,958 --> 00:01:00,958
{\an8}<i>Pravda. Rád jsem se u tebe stavil.</i>

10
00:01:01,041 --> 00:01:03,833
{\an8}<i>Ale neměl jsem se chovat jako pan domácí.</i>

11
00:01:05,041 --> 00:01:06,875
{\an8}<i>Chtěl jsi vědět, jak jsem žila,</i>

12
00:01:07,416 --> 00:01:09,708
<i>a jestli nás tam žilo hodně.</i>

13
00:01:09,791 --> 00:01:11,916
<i>Mohla tam být spousta fotek dětí.</i>

14
00:01:12,000 --> 00:01:14,500
Střílíš si ze mě,
to je od tebe nezdvořilé.

15
00:01:15,208 --> 00:01:17,458
Opravdu si myslíš, že jsem inkvizitor?

16
00:01:17,541 --> 00:01:18,958
Ne, tak dobře tě neznám.

17
00:01:20,125 --> 00:01:23,041
Já jen, že jsi hned
zamířila do restaurace.

18
00:01:23,125 --> 00:01:26,666
I kdybych zapomněl tvé jméno,
ten vyděšený pohled nezapomenu,

19
00:01:26,750 --> 00:01:28,041
byl tak odsuzující.

20
00:01:28,125 --> 00:01:30,625
Musíš přestat blábolit.

21
00:01:30,708 --> 00:01:33,750
Na můj byt nemůžeš zapomenout,
je to posedlost.

22
00:01:33,833 --> 00:01:36,166
Je to tvá chyba. Nemluvíš o sobě.

23
00:01:36,250 --> 00:01:39,666
Pověz mi o sobě,
a uvidíš, že jsem klidný a pozorný.

24
........