1
00:00:07,170 --> 00:00:09,280
<i>Alexandr Litviněnko
je po smrti.</i>

2
00:00:09,280 --> 00:00:11,180
<i>Ale kdo nebo co ho zabilo?</i>

3
00:00:11,180 --> 00:00:13,700
<i>Náš bezpečnostní zpravodaj
je Gordon Carrera.</i>

4
00:00:13,700 --> 00:00:17,630
<i>Jeho smrt nám bohužel
nutně nemusí pomoct objasnit,</i>

5
00:00:17,630 --> 00:00:19,320
<i>co ho zabilo.</i>

6
00:00:19,320 --> 00:00:21,150
<i>Nemocnice University College
včera večer potvrdila,</i>

7
00:00:21,150 --> 00:00:22,530
<i>že zemřel ve 21:21 hodin</i>

8
00:00:22,530 --> 00:00:24,780
<i>a že zdravotní tým udělal vše,
co bylo možné.</i>

9
00:00:24,780 --> 00:00:27,020
<i>Nyní je věc
již v rukou Scotland Yardu.</i>

10
00:00:27,020 --> 00:00:28,130
Mluvit budu já.

11
00:00:29,320 --> 00:00:30,757
Některá jména byla změněna.

12
00:00:30,840 --> 00:00:34,560
Některé scény a postavy
byly vytvořeny pro dramatické účely.

13
00:00:38,100 --> 00:00:39,630
Máme potvrzeno,

14
00:00:39,630 --> 00:00:41,730
že to bylo polonium,
co zabilo vašeho manžela.

15
00:00:41,730 --> 00:00:44,320
Paní Litviněnková,
to je dobrá zpráva.

16
00:00:44,320 --> 00:00:46,900
Znamená to,
že to můžeme oficiálně vyšetřovat

17
00:00:46,900 --> 00:00:48,970
jako podezřelou smrt.

18
00:00:51,080 --> 00:00:52,700
Ne.

19
00:00:52,700 --> 00:00:53,980
Co prosím?

20
00:00:53,980 --> 00:00:55,740
Ne podezřelou smrt,

21
00:00:56,950 --> 00:00:57,740
vraždu.

22
00:00:58,980 --> 00:01:00,810
Saša byl zavražděn.

23
00:01:00,810 --> 00:01:03,200
........