1
00:00:01,001 --> 00:00:02,961
{\an8}<i>Kandidovat bude můj bratr Héctor.</i>

2
00:00:03,044 --> 00:00:06,089
{\an8}Vraťte se na svá ústředí a hrajte soupeře.

3
00:00:06,172 --> 00:00:09,592
{\an8}Žijeme ve světě pokrytectví
řízeném samými parchanty.

4
00:00:09,676 --> 00:00:11,052
Neuděláme s tím něco?

5
00:00:11,136 --> 00:00:15,015
K potlačení tohoto způsobu myšlení
potřebujeme televizi.

6
00:00:15,098 --> 00:00:17,892
- Nevím, co dalšího vám mám říct.
- Něco o Trujillovi.

7
00:00:17,976 --> 00:00:22,355
Nevěř, že máš nad Trujillem nějakou moc.
Buď jsme tu užiteční, nebo zmizíme.

8
00:00:22,439 --> 00:00:25,525
<i>Nikdo pro ně nehne ani prstem. Jen my.</i>

9
00:00:25,608 --> 00:00:27,902
- Kam jedeme?
<i>- S Enriquem to přehnali.</i>

10
00:00:27,986 --> 00:00:29,863
<i>- Sestry mají kontakt.</i>
<i>- Pan Morales?</i>

11
00:00:29,946 --> 00:00:31,698
- A kolik?
- Dva tisíce dolarů.

12
00:00:31,781 --> 00:00:34,492
<i>Dokážu otevřít dveře nemocnice,</i>
<i>ale naživu ho neudržím.</i>

13
00:00:36,661 --> 00:00:39,080
Tento příběh se zakládá na pravdě.

14
00:00:39,164 --> 00:00:43,835
Postavy a události
byly z dramatických důvodů pozměněny.

15
00:00:43,918 --> 00:00:46,755
Jakákoliv podobnost s realitou
je čistě náhodná.

16
00:00:52,719 --> 00:00:53,970
{\an8}Zastavte, zatraceně!

17
00:00:54,637 --> 00:00:55,638
{\an8}Tady.

18
00:01:11,071 --> 00:01:13,364
{\an8}Ven. Vypadněte!

19
00:01:26,377 --> 00:01:29,297
{\an8}Ne!

20
00:01:30,173 --> 00:01:33,718
{\an8}Ne!

21
00:01:33,802 --> 00:01:34,844
{\an8}Ne!

22
00:01:34,928 --> 00:01:36,471
{\an8}Já tě zabiju.

23
00:01:38,098 --> 00:01:41,559
........