1
00:00:01,001 --> 00:00:02,794
{\an8}<i>Naštěstí jsme lepší než Kubánci.</i>

2
00:00:02,877 --> 00:00:05,964
{\an8}Ukažme světu,
co v této zemi komunistům děláme.

3
00:00:06,047 --> 00:00:09,217
{\an8}Musíme jednat.
My jsme se ho rozhodli zabít.

4
00:00:09,300 --> 00:00:11,344
Minerva Mirabalová. Znáš ji?

5
00:00:11,428 --> 00:00:15,098
Budete mě informovat o jakémkoliv
jejím pohybu, i o tom sebemenším.

6
00:00:15,682 --> 00:00:18,101
Pamatuješ si ho? Střelil se do hlavy.

7
00:00:22,731 --> 00:00:25,984
<i>Tohle je v háji. Já Pierra varoval.</i>
Teď po něm půjdou.

8
00:00:26,067 --> 00:00:28,528
Musíte jít. Ví, kde jste, a brzy přijdou.

9
00:00:28,611 --> 00:00:29,863
Tak běž.

10
00:00:33,408 --> 00:00:35,744
Tento příběh se zakládá na pravdě.

11
00:00:35,827 --> 00:00:40,290
Postavy a události
byly z dramatických důvodů pozměněny.

12
00:00:40,373 --> 00:00:43,501
Jakákoliv podobnost s realitou
je čistě náhodná.

13
00:00:44,586 --> 00:00:48,506
<i>Letos začneme dlouho očekávanou</i>
<i>politickou novinkou ze sousední země.</i>

14
00:00:48,590 --> 00:00:51,509
<i>Osmého ledna 1959</i>

15
00:00:51,593 --> 00:00:54,888
<i>vstoupil Fidel Castro vítězně do Havany</i>

16
00:00:54,971 --> 00:00:58,641
<i>a kubánský lid ho přivítal</i>
<i>jako národního hrdinu.</i>

17
00:00:58,725 --> 00:01:02,771
Na Kubě došlo
k strašnému státnímu převratu

18
00:01:02,854 --> 00:01:05,815
<i>vedenému revolucionářem Fidelem Castrem.</i>

19
00:01:05,899 --> 00:01:09,986
<i>Tento útok na státní moc</i>
<i>u našich bratrů způsobil krveprolití.</i>

20
00:01:10,070 --> 00:01:11,613
<i>Vláda Fulgencia Batisty</i>

21
00:01:11,696 --> 00:01:15,283
<i>byla svržena kubánskými guerillami</i>
<i>vedenými Fidelem Castrem,</i>

22
00:01:15,366 --> 00:01:19,079
<i>došlo tedy k prvnímu převzetí</i>
<i>karibského ostrova lidem.</i>

........