1
00:00:06,090 --> 00:00:07,925
VIDĚLI JSTE V CARNIVAL ROW

2
00:00:08,008 --> 00:00:10,928
Ne. Prosím, Agree, prosím.

3
00:00:12,388 --> 00:00:16,183
Máš velké štěstí,
že tu pistoli dali Agreovi, ne mně.

4
00:00:16,267 --> 00:00:17,852
<i>Co se mnou uděláš?</i>

5
00:00:17,935 --> 00:00:20,521
Dnes se chystáme odsud utéct.

6
00:00:20,604 --> 00:00:22,273
Myslím, že Vignette zemře.

7
00:00:30,156 --> 00:00:31,115
Milworthy.

8
00:00:32,032 --> 00:00:33,033
Kde je Vignette?

9
00:00:37,913 --> 00:00:40,249
<i>Prostě utíkej.</i>
<i>Utíkej jak o posranej život.</i>

10
00:00:40,332 --> 00:00:42,918
Vím, že všem svým slibům věříš.

11
00:00:43,002 --> 00:00:45,504
-Samozřejmě, že ano.
-Ale nemůžu na tebe spoléhat.

12
00:00:45,588 --> 00:00:48,591
Vždycky je něco
nebo někdo důležitější než já.

13
00:00:48,674 --> 00:00:49,759
Myslím, že jsem skončila.

14
00:00:49,842 --> 00:00:52,178
Na tuhle chvíli jsme čekali.

15
00:00:52,261 --> 00:00:54,013
<i>Chystáme se strhnout ten drát.</i>

16
00:00:54,096 --> 00:00:55,931
Budete to muset zvládnout beze mě.

17
00:00:57,892 --> 00:01:01,187
Potřebujeme vaši pomoc,
abychom to chytili.

18
00:01:01,270 --> 00:01:04,690
Mění podobu. Může to být kdokoli.

19
00:01:05,399 --> 00:01:09,653
Každá vražda je naplánovaná tak,
aby vyvolala svár mezi lidmi a vílami.

20
00:01:09,737 --> 00:01:11,405
Udělejte nám laskavost.

21
00:01:12,114 --> 00:01:13,282
Jděte do prdele.

22
00:01:13,365 --> 00:01:15,284
Rycrofte Philostrate,

23
00:01:15,367 --> 00:01:19,246
budete převeden zpět
do policejní vazby pod podmínkou,

24
........