1
00:00:12,387 --> 00:00:15,349
{\an8}KANÁL SAINT-MARTIN, PAŘÍŽ

2
00:00:23,315 --> 00:00:26,026
Když jsi volal z Londýna, zmínil jsi ženu.

3
00:00:26,902 --> 00:00:28,362
Ne, to se pleteš.

4
00:00:28,445 --> 00:00:30,280
Máš mě snad za blbce?

5
00:00:30,364 --> 00:00:33,116
Řekls, že prachy ji nezajímají. Kdo to je?

6
00:00:33,200 --> 00:00:34,660
Alison Rowdyová.

7
00:00:35,327 --> 00:00:36,662
Alison?

8
00:00:37,663 --> 00:00:40,040
- Tvoje Alison?
- Jo, Alison Rowdyová.

9
00:00:41,291 --> 00:00:42,292
A co?

10
00:00:42,376 --> 00:00:44,837
Tys v Londýně kontaktoval Alison?

11
00:00:45,963 --> 00:00:48,465
Pořád ji sledujeme.

12
00:00:49,216 --> 00:00:53,387
Vysrala se na tebe a ty za ní běháš?
Já čekal, že budeš zhrzenější.

13
00:00:53,470 --> 00:00:57,015
- Nikdo jiný by mi nepomohl.
- Takže pomoc?

14
00:00:57,558 --> 00:00:59,685
Svědčila proti tobě, má nový život.

15
00:00:59,768 --> 00:01:02,604
A přišila ti vraždu té zrzky.

16
00:01:02,688 --> 00:01:04,982
- Měl bys ji nenávidět.
- Vlado!

17
00:01:05,065 --> 00:01:07,442
- Co to sakra je?
- To by stačilo, zmiz!

18
00:01:07,526 --> 00:01:10,112
O co mu jde?

19
00:01:10,195 --> 00:01:12,739
- Sedni si.
- To mi nedělej.

20
00:01:16,702 --> 00:01:19,329
Svým způsobem ji nenávidím.

21
00:01:19,413 --> 00:01:21,790
- Hej, ještě jednu, prosím.
- Jo?

22
00:01:21,874 --> 00:01:22,916
Díky.

23
00:01:25,002 --> 00:01:26,670
Neboj, už je mi ukradená.

24
........