1
00:00:01,250 --> 00:00:06,200
<i>- V minulých dílech jste viděli...</i>
- Za tři měsíce už budeš těhotná.

2
00:00:07,942 --> 00:00:11,200
<i>- Myslím, že bychom měli opustit
Central City. - Říkejte mi Khione.</i>

3
00:00:11,250 --> 00:00:13,457
Doufám, že mě
všichni dokážete přijmout.

4
00:00:13,514 --> 00:00:15,740
Kdyby nebylo tebe,
oživil bych Frostovou.

5
00:00:15,771 --> 00:00:19,257
<i>- Pořád jsme neřešili to,
k čemu mezi námi došlo.</i> - Později.

6
00:00:19,314 --> 00:00:24,342
A teď za to budete všichni pykat.

7
00:00:24,370 --> 00:00:28,428
Kdy to bude hotové?
Copak nechceš vidět svou přítelkyni?

8
00:00:28,450 --> 00:00:31,171
<i>Co kdybychom si udělali
svůj vlastní tým Ranařů?</i>

9
00:00:31,200 --> 00:00:34,800
<i>- Poběžíš, dokud neumřeš vyčerpáním.
- Přetížil jsem kondenzátory.</i>

10
00:00:34,880 --> 00:00:38,200
<i>- Tvá rychlost vystřelila přímo do ní.
- Pás vysál moc mé rychlosti.</i>

11
00:00:38,257 --> 00:00:40,571
<i>- Nemůžu běžet.</i>
- Zdržím je.

12
00:00:42,285 --> 00:00:45,542
<i>- Co takhle útěk z vězení?
- Musíme vzít i Marka.</i>

13
00:00:46,028 --> 00:00:48,000
Ne!

14
00:00:51,342 --> 00:00:53,314
Marku.

15
00:01:05,057 --> 00:01:07,942
- Venku je to čím dál horší.
- Další červené blesky?

16
00:01:07,971 --> 00:01:11,857
Navíc začala hořet
loděnice, škola i radnice.

17
00:01:11,910 --> 00:01:15,342
- Co záchranáři? - Dělají, co mohou.
Snažíme se jim pomoct,

18
00:01:15,371 --> 00:01:19,400
ale s přibývajícími nehodami
a rabováním nám dochází jednotky.

19
00:01:19,460 --> 00:01:22,485
- Potřebujeme něčí pomoc.
- Vím, kde ji najít.

20
00:01:25,685 --> 00:01:27,828
Mohu vám pomoci?

21
00:01:30,000 --> 00:01:32,828
Hledáš tohle?

........