1
00:00:30,625 --> 00:00:33,333
- Pane, vaše šampaňské.
- Děkuji! Výborně!

2
00:00:34,417 --> 00:00:37,083
- Těžký!
- Pane. Jsem váš velký fanoušek.

3
00:00:37,250 --> 00:00:40,583
V superlize dvacítek
jste dal ostatním týmům zabrat.

4
00:00:47,250 --> 00:00:48,167
Nashle.

5
00:01:02,875 --> 00:01:06,667
- Řidič se vrátil, šéfe.
- Mizera!

6
00:01:06,958 --> 00:01:09,417
Takže zavoláte velkému šéfovi, nebo…

7
00:01:10,625 --> 00:01:11,792
No…

8
00:01:13,750 --> 00:01:16,958
Zavolám Srinimu. Ať zavolá Ranovi.

9
00:01:19,875 --> 00:01:22,750
Už to vypni, mámo. Televize ti neuteče.

10
00:01:30,125 --> 00:01:31,208
Povídej.

11
00:01:35,292 --> 00:01:36,542
{\an8}SRINI MOBIL

12
00:01:41,917 --> 00:01:42,833
Srini.

13
00:01:42,917 --> 00:01:46,542
<i>Zayed Mirza. Hotel Stanley.</i>
<i>Šlapka pod dohledem.</i>

14
00:01:46,750 --> 00:01:48,750
- A?
<i>- Ta holka není problém,</i>

15
00:01:48,833 --> 00:01:49,875
ale její pasák je.

16
00:01:50,208 --> 00:01:51,792
Manažer ho už viděl.

17
00:01:52,500 --> 00:01:55,000
<i>Pokaždý, když pošle šlapku za klientem,</i>

18
00:01:55,125 --> 00:01:57,625
<i>za devět měsíců porodí.</i>

19
00:01:58,375 --> 00:02:00,708
Jejich podnik je úspěšnější
než reprodukční klinika.

20
00:02:01,000 --> 00:02:02,333
Sakra.

21
00:02:14,833 --> 00:02:16,958
Běž do hotelu.
Řekni Laře, ať přijde za námi.

22
00:02:17,042 --> 00:02:18,000
<i>Ano, šéfe.</i>

23
00:02:43,625 --> 00:02:45,042
Mám pro tebe překvapení.

........