1
00:00:33,375 --> 00:00:34,833
Co se děje, Rano?

2
00:00:36,458 --> 00:00:39,833
Stěhovat se do hotelu,
v tuto dobu, tak najednou,

3
00:00:39,917 --> 00:00:43,167
co je tenhle pobyt mimo domov za nesmysl?

4
00:00:43,292 --> 00:00:45,958
Dětem si lži, jak chceš,
ale já si zasloužím znát pravdu.

5
00:00:47,458 --> 00:00:51,667
Média zjistila,
že Ani objevil Princovu mrtvolu.

6
00:00:53,125 --> 00:00:55,750
Do rána se budou rojit u dveří.

7
00:00:56,750 --> 00:00:57,958
To pro naše děti chceš?

8
00:01:00,250 --> 00:01:01,958
Nejlepší je z domu vypadnout.

9
00:01:02,042 --> 00:01:04,667
Tobě se to říká. I tak jsi sotva doma.

10
00:01:06,708 --> 00:01:08,625
VOLÁNÍ NA IPHONE – TEDŽ – MOBIL
IGNOROVAT – ODPOVĚDĚT

11
00:01:29,542 --> 00:01:30,625
Ani…

12
00:01:31,375 --> 00:01:32,750
Tedži, teď nemám čas.

13
00:01:32,833 --> 00:01:35,125
<i>Přijeď do studia, Rano. Je to naléhavý.</i>

14
00:01:35,500 --> 00:01:36,500
Teď nemůžu.

15
00:01:37,292 --> 00:01:39,250
Vyjeď okamžitě, Rano. Tohle nepočká.

16
00:01:43,917 --> 00:01:46,833
Něco se stalo. Zanedlouho přijdu nahoru.

17
00:03:25,625 --> 00:03:26,625
Džaffo…

18
00:03:29,125 --> 00:03:31,417
Nestřílel jsem, abych ho zabil, Rano. Já…

19
00:03:33,083 --> 00:03:35,875
Prozatím jsem zastavila krvácení,
ale musí hned do nemocnice.

20
00:03:36,708 --> 00:03:40,667
Ano, nemocnice. Prosím…

21
00:03:48,083 --> 00:03:49,583
Já nechtěl, Rano.

22
00:03:50,167 --> 00:03:52,750
- Byla to nehoda, přísahám.
- To nic, Džaffo.

23
00:03:53,917 --> 00:03:57,500
Chtěl jsem si s ním jen promluvit.

24
00:03:58,000 --> 00:03:59,417
........