1
00:01:01,561 --> 00:01:04,564
VŠECHNY POSTAVY A UDÁLOSTI
VYOBRAZENÉ V TOMTO DRAMATU JSOU SMYŠLENÉ

2
00:01:05,982 --> 00:01:07,859
{\an8}7. DÍL

3
00:01:17,744 --> 00:01:19,913
{\an8}Řekl jsem, že rozhodnu, kdo odejde.

4
00:01:22,791 --> 00:01:24,084
{\an8}Ty odejdi.

5
00:01:25,502 --> 00:01:27,003
{\an8}Tohle je naše kolej.

6
00:01:27,879 --> 00:01:30,090
{\an8}To je naše kolej, ty blbý komunisto!

7
00:01:32,258 --> 00:01:33,927
{\an8}Božínku.

8
00:01:34,511 --> 00:01:35,678
{\an8}Hlavy dolů!

9
00:01:44,145 --> 00:01:45,105
Ty…

10
00:01:47,232 --> 00:01:48,942
Ty nevíš, kdo jsem, co?

11
00:01:53,196 --> 00:01:54,280
Proč je neslyším?

12
00:01:55,824 --> 00:01:57,450
Myslím, že mluví moc potichu.

13
00:01:57,534 --> 00:01:58,493
Tak to zesilte!

14
00:01:59,077 --> 00:01:59,953
Ano, pane.

15
00:02:13,341 --> 00:02:14,676
Řeknu ti to.

16
00:02:21,641 --> 00:02:22,642
Jsem…

17
00:02:25,478 --> 00:02:27,230
dcera ředitele ANSP.

18
00:02:35,697 --> 00:02:37,574
Jestli mi nevěříš, běž se jich zeptat.

19
00:02:43,371 --> 00:02:44,706
Un Čchang-su,

20
00:02:45,373 --> 00:02:47,625
ředitel Národní bezpečnostní agentury,

21
00:02:49,961 --> 00:02:51,588
je můj otec.

22
00:02:51,671 --> 00:02:54,174
- Neslyším ji. Co říká?
- Proč šeptá?

23
00:02:54,257 --> 00:02:55,091
Nevím.

24
00:03:23,828 --> 00:03:24,954
Pusť je.

25
00:03:25,747 --> 00:03:27,457
........