1
00:01:01,561 --> 00:01:04,564
VŠECHNY POSTAVY A UDÁLOSTI
VYOBRAZENÉ V TOMTO DRAMATU JSOU SMYŠLENÉ

2
00:01:06,357 --> 00:01:07,901
{\an8}9. DÍL

3
00:01:12,572 --> 00:01:15,366
{\an8}Jak se veliteli týmu ANSP
podařilo uniknout modlitebnou?

4
00:01:15,450 --> 00:01:18,328
{\an8}Byl tam tajná chodba,
která vedla do druhého suterénu.

5
00:01:20,121 --> 00:01:21,498
{\an8}Tajná chodba?

6
00:01:22,082 --> 00:01:23,249
{\an8}Není divu,

7
00:01:23,333 --> 00:01:26,503
{\an8}že si ten stařec s ředitelkou koleje
vyměňovaly podezřelé pohledy.

8
00:01:27,545 --> 00:01:28,755
{\an8}Měli bychom jít.

9
00:01:29,089 --> 00:01:30,215
{\an8}Pojďte za mnou.

10
00:02:13,716 --> 00:02:15,009
Když zmáčknu tohle tlačítko,

11
00:02:16,511 --> 00:02:18,513
celá kolej vyletí do vzduchu.

12
00:02:19,889 --> 00:02:20,890
Je to tak?

13
00:02:26,312 --> 00:02:27,814
Říkáš, že nechceš nikomu ublížit,

14
00:02:29,941 --> 00:02:32,235
když máš tohle?

15
00:02:35,864 --> 00:02:37,532
Chápu, proč mi nevěříš.

16
00:02:40,618 --> 00:02:42,912
Ale máme to na obranu,
ne na to, abychom někoho zabili.

17
00:02:44,038 --> 00:02:46,291
Všude kolem jsou stovky vojáků.

18
00:02:47,584 --> 00:02:50,461
Musel jsem udělat něco,
abych jako velitel ochránil své kolegy.

19
00:02:55,466 --> 00:02:56,801
Nepřibližuj se!

20
00:02:59,012 --> 00:03:01,514
- Ne!
- Co když se sem ti vojáci dostanou?

21
00:03:04,309 --> 00:03:07,145
Takže to nepoužiješ,
když to nemáš na zabíjení?

22
00:03:07,729 --> 00:03:08,813
Řekl jsem ti…

23
00:03:10,231 --> 00:03:12,108
že tu nechci nikomu ublížit.

........