1
00:01:05,041 --> 00:01:06,375
Haló?

2
00:01:06,458 --> 00:01:07,541
<i>Callume.</i>

3
00:01:09,250 --> 00:01:12,958
<i>Chci, abys za mnou do 15 minut přišel.</i>

4
00:01:14,000 --> 00:01:16,708
Cože? Dneska večer? Teď?

5
00:01:17,416 --> 00:01:18,958
<i>Na tohle místo.</i>

6
00:01:21,541 --> 00:01:23,583
To asi nestihnu.

7
00:01:24,541 --> 00:01:29,375
<i>Dobře. Moc rád</i>
<i>ty screenshoty pošlu tvojí přítelkyni.</i>

8
00:01:29,458 --> 00:01:31,416
<i>Nebo tvojí mámě.</i>

9
00:01:31,500 --> 00:01:34,708
Ne, to ne. Prosím, mámě to neříkejte.

10
00:01:34,791 --> 00:01:37,000
<i>No, tak ať tě tu do 15 minut mám.</i>

11
00:01:37,083 --> 00:01:41,291
<i>Jinak ty screenshoty dostanou všichni,</i>
<i>koho máš v kontaktech.</i>

12
00:02:03,458 --> 00:02:04,500
Sakra.

13
00:02:05,541 --> 00:02:06,666
Teď ne.

14
00:02:12,625 --> 00:02:14,833
<i>- Tísňová linka. Koho voláte?</i>
- Haló?

15
00:02:14,916 --> 00:02:18,250
<i>- Hasiče, policii, nebo záchranku?</i>
- Záchranku, prosím.

16
00:02:19,375 --> 00:02:22,125
Možná i policii. Došlo tu k nehodě.

17
00:02:22,208 --> 00:02:23,208
Ne.

18
00:02:23,291 --> 00:02:24,916
Někdo leží na silnici.

19
00:02:25,791 --> 00:02:28,791
Muž. Možná je někdo i v autě.

20
00:02:29,666 --> 00:02:30,916
Myslím, že jsou…

21
00:02:33,208 --> 00:02:34,208
Dobře.

22
00:02:35,250 --> 00:02:38,833
Dobře. Podívám se.

23
00:02:40,750 --> 00:02:42,458
Ten muž na silnici je…

24
00:02:44,833 --> 00:02:47,583
Ne, asi není.

........