1
00:01:20,430 --> 00:01:21,669
Běž.

2
00:01:30,029 --> 00:01:32,910
Chtěl jsi se mnou mluvit,
než se udám.

3
00:01:36,590 --> 00:01:39,069
Ten patřil Faře.

4
00:01:39,150 --> 00:01:42,870
Hadley mi volal po cestě k věži.
Řekl, že ho má ve skříňce.

5
00:01:43,950 --> 00:01:48,590
O tom taky říkala pravdu.
Sebral jí ho.

6
00:01:48,669 --> 00:01:52,029
- Udělal to, aby tě ochránil.
- Mě?

7
00:01:52,109 --> 00:01:54,150
- Vem si ho.
- To nemyslíš vážně.

8
00:01:58,470 --> 00:02:00,230
<i>Co děláte v mém domě?</i>

9
00:02:00,309 --> 00:02:04,109
<i>Uklidni se, slečno džihádistko.</i>
<i>Jen hledáme tvého tátu.</i>

10
00:02:04,190 --> 00:02:07,990
<i>- Proč? Nic neudělal.</i>
<i>- Řekni mu to.</i>

11
00:02:08,070 --> 00:02:12,669
<i>Jak se jmenuje? Mohamed?</i>
<i>Mohamed bin Ládin?</i>

12
00:02:12,749 --> 00:02:15,710
<i>Řekni mu, že ho hledáme, jo?</i>

13
00:02:28,630 --> 00:02:34,590
Na záznamu řekl bin Ládin a mně
tvrdil, že neřekl. Do očí mi lhal.

14
00:02:34,669 --> 00:02:38,189
- Není to záměrně rasistické.
- Ale je.

15
00:02:38,269 --> 00:02:39,990
Na vyhození by to stačilo.

16
00:02:40,070 --> 00:02:41,749
Bylo by to správně?

17
00:02:41,829 --> 00:02:44,870
Po 27 letech služby
by ho vyhodili za tohle?

18
00:02:44,950 --> 00:02:48,430
Že Fařina otce nazval bin Ládinem?
Vážně?

19
00:02:48,510 --> 00:02:50,510
Přece víš, že nebyl rasista.

20
00:02:50,590 --> 00:02:53,669
Byl z ulice, a tak i mluvil.
Byl to jen vtip.

21
00:02:53,749 --> 00:02:58,389
Farah to tak nebrala.
Víš, co se stalo pak?

22
00:02:58,469 --> 00:03:00,749
........