1
00:01:14,250 --> 00:01:16,541
VSTUP NA NÁSTUPIŠTĚ

2
00:01:22,875 --> 00:01:26,166
POUZE PRO DÁMY

3
00:01:27,458 --> 00:01:29,458
<i>Přijel jsem za větrného dne.</i>

4
00:01:44,833 --> 00:01:47,666
NÁSTUPIŠTĚ 3

5
00:01:52,125 --> 00:01:54,583
<i>Na nádraží nebyl žádný uvítací výbor.</i>

6
00:01:54,666 --> 00:01:56,166
<i>Jen pár dětí.</i>

7
00:02:17,458 --> 00:02:19,000
<i>A klec s kuřaty.</i>

8
00:02:27,791 --> 00:02:30,250
<i>Nikdy předtím neviděli nikoho jako mě.</i>

9
00:02:31,166 --> 00:02:32,625
<i>Ale dotazy jsem nechtěl.</i>

10
00:03:00,125 --> 00:03:03,666
<i>Nebylo to vyloženě velké město,</i>
<i>ale bylo velké tak akorát.</i>

11
00:03:04,791 --> 00:03:05,791
<i>Tak akorát.</i>

12
00:03:12,166 --> 00:03:15,125
<i>Vypadalo to,</i>
<i>jako by tam nikdy neviděli cizince.</i>

13
00:03:16,166 --> 00:03:18,791
<i>Jako bych vypadal výstředně nebo co.</i>

14
00:03:20,333 --> 00:03:22,791
<i>Jako bych přijel z Marsu.</i>

15
00:05:03,291 --> 00:05:05,750
<i>Měli mě za blázna, že?</i>

16
00:05:05,833 --> 00:05:07,708
<i>Tak blázna?</i>

17
00:05:07,791 --> 00:05:09,708
<i>To byl pouze začátek.</i>

18
00:05:46,708 --> 00:05:48,125
Prosím, pane?

19
00:05:48,208 --> 00:05:49,583
Chci apartmá.

20
00:05:50,208 --> 00:05:51,250
Apartmá, pane?

21
00:05:51,333 --> 00:05:53,666
Ložnice, koupelna.

22
00:05:54,375 --> 00:05:58,375
Chci výhled.
Chci neomezený výhled na celé město.

23
00:05:59,166 --> 00:06:02,375
Apartmá nemáme, jen pokoje.
Jednolůžkové pokoje.

24
00:06:02,458 --> 00:06:03,458
Ano, pokoj.

........