1
00:00:01,000 --> 00:00:03,083
NEVHODNÉ PRO DĚTI
VŠE JE FIKCE

2
00:00:19,750 --> 00:00:21,958
PEKAŘSTVÍ HLADOVÝ MOTÝL

3
00:00:34,791 --> 00:00:36,708
{\an8}PEKAŘSTVÍ HLADOVÝ MOTÝL

4
00:00:43,041 --> 00:00:44,416
Třicet pět rijálů.

5
00:00:47,625 --> 00:00:49,916
Počkejte, skočím si pro peněženku.

6
00:01:06,833 --> 00:01:09,833
Prosím. Omlouvám se,
nemám drobné na dýško.

7
00:01:09,916 --> 00:01:11,750
Každý dostane, co si zaslouží.

8
00:01:11,833 --> 00:01:14,083
- Jste Saúd?
- Do toho vám nic není.

9
00:01:14,666 --> 00:01:16,041
Co je to s váma?

10
00:01:16,125 --> 00:01:19,666
Vím, že nemáte rád svou práci,
ale najdete lepší příležitost.

11
00:01:19,750 --> 00:01:21,541
Já ve vašem věku řídil taxíka.

12
00:01:21,625 --> 00:01:24,083
Teď vydělávám přes 500 milionů ročně.

13
00:01:24,166 --> 00:01:26,583
A stejně nedáváte dýška.

14
00:01:41,000 --> 00:01:43,000
PEKAŘSTVÍ HLADOVÝ MOTÝL

15
00:01:44,083 --> 00:01:47,041
<i>Víme, že existují,</i>
<i>ale nikdo je nebere na vědomí.</i>

16
00:01:47,125 --> 00:01:49,750
<i>Vidíme chytré lidi,</i>
<i>kteří mohou být přínosem,</i>

17
00:01:49,833 --> 00:01:52,791
<i>pokud budou pracovat</i>
<i>u soukromníků, a ne pro vládu,</i>

18
00:01:52,875 --> 00:01:54,666
<i>- natož pro charitu.</i>
<i>- Ano.</i>

19
00:01:54,750 --> 00:01:59,125
<i>Vaše charita se věnuje téměř všemu.</i>

20
00:01:59,208 --> 00:02:03,833
<i>Ale hlavně se zaměřujete</i>
<i>na péči o sirotky. Proč tomu tak je?</i>

21
00:02:03,916 --> 00:02:10,125
<i>Poslyšte. Prožila jsem něco,</i>
<i>co o mně vědí jen ti nejbližší,</i>

22
00:02:10,208 --> 00:02:11,791
<i>a myslím, že to víte taky.</i>

23
00:02:11,875 --> 00:02:15,041
........