1
00:00:58,975 --> 00:01:00,977
RYCHLOKURZ ROMANTIKY

2
00:01:06,316 --> 00:01:08,693
- Hui-dže!
- Ustupte, prosím.

3
00:01:08,777 --> 00:01:11,029
- Stůjte, prosím.
- Proč to děláte?

4
00:01:11,112 --> 00:01:12,781
Hui-dže!

5
00:01:12,864 --> 00:01:16,242
Můj bratr neudělal nic špatného! Hui-dže!

6
00:01:16,326 --> 00:01:19,412
Hui-dže! Neudělal nic špatného!

7
00:01:19,496 --> 00:01:21,623
Je nemocný! Prosím!

8
00:01:21,706 --> 00:01:24,209
Hui-dže!

9
00:01:28,296 --> 00:01:29,339
Sun-dže.

10
00:01:30,340 --> 00:01:31,216
Paní Nam.

11
00:01:32,258 --> 00:01:35,220
Co se děje? To je tvůj bratr?

12
00:01:37,222 --> 00:01:38,306
Ano, je.

13
00:01:39,766 --> 00:01:40,767
Co mám dělat?

14
00:01:43,061 --> 00:01:45,063
Co s ním bude?

15
00:01:50,568 --> 00:01:51,444
Sun-dže.

16
00:01:57,575 --> 00:02:00,411
{\an8}<i>Šokující zpráva.
Sun-džeův bratr má být v USA,</i>

17
00:02:00,495 --> 00:02:02,330
{\an8}<i>ale skrýval se doma.</i>

18
00:02:02,413 --> 00:02:04,624
{\an8}<i>Policie ho z nějakého důvodu zatkla.</i>

19
00:02:04,707 --> 00:02:06,042
{\an8}<i>Sun-dže brečel.</i>

20
00:02:06,126 --> 00:02:07,293
{\an8}<i>Bože. Vážně?</i>

21
00:02:07,377 --> 00:02:09,712
{\an8}<i>Není divu, že je venku takový hluk.</i>

22
00:02:09,796 --> 00:02:13,633
{\an8}<i>Myslela jsem, že studuje v zahraničí.
Není na Ivy League?</i>

23
00:02:13,716 --> 00:02:15,844
{\an8}<i>Co myslíš? Všechno to byla lež.</i>

24
00:02:15,927 --> 00:02:17,846
{\an8}<i>Neuvěřitelné.</i>

........