1
00:00:24,524 --> 00:00:27,059
<i>9-1-1, co chcete nahlásit?</i>

2
00:00:29,163 --> 00:00:31,030
<i>Slyšíte mě?</i>

3
00:00:31,000 --> 00:00:34,190
MICHELLE AUGUST
VĚK / 28
NAPOSLED VIDĚNA 8/8/2017

4
00:00:34,199 --> 00:00:35,900
Kde to jsme?

5
00:00:39,072 --> 00:00:40,440
<i>Slyšíte mě?</i>

6
00:00:41,475 --> 00:00:43,109
Co se děje?

7
00:00:44,850 --> 00:00:48,900
ANGELA BOCUZZI
VĚK / 31
NAPOSLED VIDĚNA 8/8/2017

8
00:00:43,610 --> 00:00:44,810
<i>Paní?</i>

9
00:00:52,585 --> 00:00:53,993
<i>Slyšíte mě?</i>

10
00:00:59,400 --> 00:01:03,500
SCOTT ZAGORAC
VĚK / 36
NAPOSLED VIDĚN 8/8/2017

11
00:00:57,089 --> 00:00:59,349
- Už se to stalo.
- <i>Haló.</i>

12
00:01:08,435 --> 00:01:10,236
<i>Bože můj. Paní?</i>

13
00:01:10,300 --> 00:01:14,500
ROBBIE ZAGORAC
VĚK / 32
NAPOSLED VIDĚN 8/8/2017

14
00:01:19,813 --> 00:01:21,707
<i>Slyšíte mě?</i>

15
00:01:21,748 --> 00:01:25,015
Co se to děje?
Co se to děje?

16
00:01:25,452 --> 00:01:28,005
<i>Haló, jestli mě slyšíte,</i>
<i>mluvte se mnou.</i>

17
00:01:28,054 --> 00:01:30,501
<i>Musím vědět, co se děje.</i>

18
00:01:37,229 --> 00:01:38,965
<i>Slyšíte mě?</i>

19
00:01:41,801 --> 00:01:42,935
<i>Paní?</i>

20
00:01:44,971 --> 00:01:46,171
Viděls to?

21
00:01:46,192 --> 00:01:47,272
<i>Haló?</i>

22
00:01:50,400 --> 00:01:58,999
PŘEDMĚT DOLIČNÝ
POLICEJNÍ ODDĚLENÍ OKRESU MOJAVE
KAMERA / PAMĚŤOVÉ KARTY
........