1
00:00:06,603 --> 00:00:09,022
- On to tiež videl.
- Všetkých strašíš.

2
00:00:09,065 --> 00:00:11,054
- Mali by sa báť.

3
00:00:11,223 --> 00:00:13,489
- Tá vec je von,
zabíja vaších priateľov.

4
00:01:25,450 --> 00:01:28,120
Viem, kto si.

5
00:01:34,400 --> 00:01:36,270
Poznám tvoje meno.

6
00:01:39,870 --> 00:01:42,840
Pamätáš si svoje meno?

7
00:01:46,880 --> 00:01:49,080
Môžem ti pomôcť.

8
00:01:57,190 --> 00:01:59,890
Musíš si spomenúť,
kto si.

9
00:02:03,560 --> 00:02:06,230
Musíš si spomenúť na svoje meno.

10
00:02:09,830 --> 00:02:12,770
Tvoje meno... je...

11
00:03:54,200 --> 00:03:57,870
Aah!

12
00:05:44,650 --> 00:05:47,780
Nemôžem.

13
00:05:47,980 --> 00:05:50,550
Nemôžem, nemôžem.

14
00:05:53,660 --> 00:05:55,690
Ja-ja nemôžem.

15
00:05:55,890 --> 00:05:57,530
Nemôžem!

16
00:06:02,830 --> 00:06:04,670
Nemôžem to zastaviť.

17
00:06:08,570 --> 00:06:10,210
Zastaviť čo?

18
00:06:14,110 --> 00:06:15,610
Zastaviť čo?

19
00:06:15,810 --> 00:06:16,810
- To!

20
00:06:17,010 --> 00:06:19,450
Od ublížovania ľuďom.

21
00:06:45,310 --> 00:06:47,380
Každú noc to ublížuje ľuďom.

22
00:06:47,580 --> 00:06:50,050
- Neublížuje to ľuďom.
Zabíja ich.

23
00:06:50,250 --> 00:06:51,880
Zabíja to každú noc.

24
00:06:52,080 --> 00:06:54,250
- Viem. Nie som to ja!

........