1
00:00:10,344 --> 00:00:12,972
NEROVNOSTI VE VELKÉ ČÁSTI NAŠÍ ZEMĚ

2
00:00:13,055 --> 00:00:15,975
POCHÁZEJÍ Z MINULOSTI A STÁLE PŘETRVÁVAJÍ.

3
00:00:16,058 --> 00:00:17,560
VIDÍ JE VŠICHNI

4
00:00:17,643 --> 00:00:20,312
UPŘÍMNOST: CHILE ZBLÍZKA V ROCE 1910
DR. J. VALDÉS CANGE

5
00:00:25,609 --> 00:00:28,195
Děvko, pojď sem! Jděte po ní!

6
00:00:43,210 --> 00:00:45,504
K řece, pojďme! Utíkejte!

7
00:00:46,422 --> 00:00:47,798
Tam, pojďme!

8
00:01:00,936 --> 00:01:01,812
Tamhle!

9
00:01:57,117 --> 00:02:02,581
O TŘI DNY DŘÍVE

10
00:02:18,556 --> 00:02:19,390
Děkuji!

11
00:02:28,107 --> 00:02:32,111
Zdravím vás,
duchové, abych mohla vstoupit.

12
00:03:14,987 --> 00:03:18,532
Měl jsem vnučku,
která odešla studovat k winkům

13
00:03:18,616 --> 00:03:19,909
téměř před šesti lety,

14
00:03:20,910 --> 00:03:24,663
aby se naučila to,
co náš lid věděl celou dobu.

15
00:03:26,874 --> 00:03:31,837
Měla jsem babičku. Byla velmi tvrdohlavá.

16
00:03:32,504 --> 00:03:33,839
Jistě, že měla.

17
00:03:35,591 --> 00:03:38,719
Jsi zpátky právě včas na nový cyklus.

18
00:03:38,802 --> 00:03:40,095
Ano.

19
00:03:40,179 --> 00:03:43,140
José ti opravuje motorku,

20
00:03:44,433 --> 00:03:47,561
ale nechtěj po mně, abych na ni sedala.

21
00:03:53,150 --> 00:03:55,527
-Jsi v pořádku?
-Ano.

22
00:03:57,988 --> 00:03:59,490
-Ahoj!
-Ahoj!

23
00:04:09,708 --> 00:04:11,210
-Ahoj!
-Dobrý den, sestro!

24
........