1
00:00:17,060 --> 00:00:23,559
Na počátku 17. století vedlo
Maďarsko krvavou válku proti Turkům.

2
00:00:23,859 --> 00:00:28,355
Avšak hluboko v Karpatech,
ve vesničce jménem Csejthe

3
00:00:28,655 --> 00:00:33,319
válčili s krutějším
a nebezpečnějším nepřítelem.

4
00:00:33,619 --> 00:00:37,156
Byla nalezena těla mladých dívek,

5
00:00:37,456 --> 00:00:42,685
které byly znetvořeny
a staženy z kůže zaživa.

6
00:00:43,003 --> 00:00:49,168
Říká se,
že za všechno může sám Satan,

7
00:00:49,468 --> 00:00:54,548
kterého ztělesňuje
hraběnka Alžběta Báthoryová.

8
00:00:54,848 --> 00:01:00,375
VAPET PRODUCTION
uvádí

9
00:01:37,849 --> 00:01:48,999
LEGENDA O UPÍRECH

10
00:03:48,605 --> 00:03:54,547
Maďarsko, rok 1610

11
00:04:26,518 --> 00:04:28,971
Paní, tajné dveře!

12
00:04:29,271 --> 00:04:32,578
Já se nikdy nevzdávám.

13
00:04:33,525 --> 00:04:38,257
Vezmi si tohle a opatruj to.
Budu navždy s tebou.

14
00:04:40,240 --> 00:04:43,429
Zabijte každého, kdo sem vstoupí.

15
00:04:46,121 --> 00:04:48,301
Mami, pomoc!

16
00:04:53,337 --> 00:04:56,582
Mami! Mami!

17
00:04:56,882 --> 00:04:59,585
-Nechte maminku.
-Zhyneš v pekle, Thurzó.

18
00:04:59,885 --> 00:05:02,861
Až po tobě, ty děvko!

19
00:05:03,680 --> 00:05:06,988
-Ty jsi mě kousla, mrcho.
-Mami!

20
00:05:10,395 --> 00:05:12,097
Ne!

21
00:05:12,397 --> 00:05:16,832
Zavřete ji do žaláře.
Ať už nespatří světlo světa.

22
00:05:18,111 --> 00:05:25,180
Proklínám tě, Thurzó.
Proklínám i tvé děti.

........