1
00:00:21,833 --> 00:00:25,666
Barry!

2
00:00:31,083 --> 00:00:35,916
Barry!

3
00:00:40,958 --> 00:00:44,375
Ano!

4
00:01:09,458 --> 00:01:11,625
To zabilo finále.

5
00:01:11,708 --> 00:01:14,125
Petere, to jsi udělal ty?

6
00:01:14,208 --> 00:01:15,833
Nádhera, zlato, nádhera.

7
00:01:15,916 --> 00:01:18,666
- Vede si skvěle, fantasticky!
- Jo, jo.

8
00:01:21,041 --> 00:01:23,375
Naprosto úžasné. Zatraceně úžasné!

9
00:01:23,458 --> 00:01:24,291
Krásné.

10
00:01:24,375 --> 00:01:26,583
Báječné, zlato. Jsi úžasný.

11
00:01:28,750 --> 00:01:32,291
Barry!

12
00:01:38,166 --> 00:01:39,791
Jsem tak nadšený.

13
00:01:45,250 --> 00:01:47,041
Hodně štěstí.

14
00:01:47,125 --> 00:01:48,625
Miluju tě!

15
00:01:48,708 --> 00:01:50,583
Barry!

16
00:02:02,500 --> 00:02:04,875
…řekl, že mě tu chceš. V čem je problém?

17
00:02:04,958 --> 00:02:07,500
Žádný problém, jen příliš akce.
Ahoj, Herbie!

18
00:02:07,583 --> 00:02:10,208
Skvělé, Barry.
Fantastické, zlato. Úžasné!

19
00:02:10,291 --> 00:02:12,958
Petere, uvidím se
s Raymondem po představení

20
00:02:13,041 --> 00:02:15,083
a povýšil jsem tamtu blondýnku.

21
00:02:16,000 --> 00:02:19,166
Barry, přivedl jsi mě
až z Londýna, abys mi řekl tohle?

22
00:02:19,250 --> 00:02:21,250
- …musíš přijít.
- Dej to Herbiemu.

23
00:02:21,333 --> 00:02:23,583
- Co chceš?
- Chce přivítat na pódiu.

24
........