1
00:00:43,134 --> 00:00:45,011
VITAJ SPÄŤ

2
00:00:54,938 --> 00:00:56,689
Tak dobre. Dostali sme ho.

3
00:00:56,773 --> 00:00:58,066
-Dostali sme ho.
-Áno.

4
00:00:58,149 --> 00:00:59,734
Máme ho. Vitaj späť, braček.

5
00:01:01,027 --> 00:01:02,737
Mal si sa vidieť, kamoš.

6
00:01:02,821 --> 00:01:04,614
Výraz tváre: „Uhryzli ma hady!“

7
00:01:05,490 --> 00:01:06,491
Vitaj späť, braček.

8
00:01:17,210 --> 00:01:18,294
Diane.

9
00:01:18,378 --> 00:01:19,712
Maya?

10
00:01:22,173 --> 00:01:23,174
Zabudla si, že prídem?

11
00:01:23,258 --> 00:01:24,467
Nezabudla som.

12
00:01:24,551 --> 00:01:26,886
Len som si neuvedomila, že teraz.

13
00:01:26,970 --> 00:01:29,764
Neuvedomila som si čas.
Veľa toho nenaspím.

14
00:01:29,848 --> 00:01:32,350
Rozhodla som sa poupratovať o 4.00 ráno

15
00:01:32,433 --> 00:01:33,685
a nevnímala som čas.

16
00:01:35,770 --> 00:01:38,481
-Je manželka doma?
-Už tu nebýva.

17
00:01:38,565 --> 00:01:39,607
Neviem, kde býva.

18
00:01:39,691 --> 00:01:42,443
Neozvala sa,
odkedy ma strčila do blázinca.

19
00:01:43,736 --> 00:01:46,489
„Blázinec“ sa hovorilo kedysi dávno,

20
00:01:46,573 --> 00:01:49,617
keď sme si uťahovali
z ľudí s duševnými ťažkosťami.

21
00:01:49,701 --> 00:01:52,370
Asi je to pod tvoju úroveň.
Pod moju určite.

22
00:01:52,453 --> 00:01:53,663
Jasné.

23
00:01:53,746 --> 00:01:55,290
Vyčlenila som si celý deň,

24
00:01:55,373 --> 00:01:57,834
........