1
00:00:01,584 --> 00:00:03,503
CALL IT LOVE

2
00:00:03,586 --> 00:00:07,382
<i>Smlouva na dům byla přes noc
převedena na někoho úplně cizího.</i>

3
00:00:08,883 --> 00:00:12,012
Žila jsem tam 20 let
a během dvou dnů mě vykopli.

4
00:00:14,014 --> 00:00:15,724
Není to na hlavu?

5
00:00:18,601 --> 00:00:21,771
Vás to nezajímá.
Nezáleží vám na tom, co dělají ostatní?

6
00:00:26,151 --> 00:00:27,652
<i>Ten příběh vás nezajímá?</i>

7
00:00:29,154 --> 00:00:31,239
<i>Když se teď zeptáte, všechno vám řeknu.</i>

8
00:00:32,157 --> 00:00:34,993
<i>Spolu s tím, jak chci dům získat zpět.</i>

9
00:00:39,205 --> 00:00:42,042
{\an8}7. DÍL

10
00:00:42,333 --> 00:00:44,419
{\an8}<i>Nezajímá mě ničí utrpení.</i>

11
00:00:54,804 --> 00:00:55,930
{\an8}Pojď dál.

12
00:00:56,806 --> 00:00:59,059
{\an8}Zdá se, že jsi to našel lehce.

13
00:00:59,642 --> 00:01:01,227
{\an8}Ano, pojď dál.

14
00:01:06,232 --> 00:01:07,817
{\an8}Nestůj tam jen tak.

15
00:01:11,446 --> 00:01:12,906
{\an8}Chci se tě na něco zeptat.

16
00:01:14,616 --> 00:01:15,450
{\an8}Na něco o tomto domě…

17
00:01:19,037 --> 00:01:20,246
Co o domě?

18
00:01:20,663 --> 00:01:23,625
Kolikrát ti mám říkat, že ten dům je můj?

19
00:01:24,042 --> 00:01:25,627
Jestli tomu nevěříš,

20
00:01:25,710 --> 00:01:28,004
podívej se do katastru.

21
00:01:30,298 --> 00:01:32,509
Co se stalo s těmi,
kteří tu žili před tebou?

22
00:01:34,552 --> 00:01:36,054
Ty mě ničíš.

23
00:01:36,763 --> 00:01:39,182
Jak to mám vědět?

24
00:01:39,724 --> 00:01:41,518
Určitě se mají někde dobře.

........