1
00:00:02,085 --> 00:00:03,962
{\an8}EPIZÓDA 8

2
00:00:04,045 --> 00:00:06,214
{\an8}Čo? Do internetovej kaviarne nepôjdem.

3
00:00:06,297 --> 00:00:09,050
{\an8}Idem tam zastupovať.
Zaplatia mi dvojnásobok.

4
00:00:10,552 --> 00:00:11,386
{\an8}Čo?

5
00:00:12,220 --> 00:00:14,222
{\an8}Šetrím si na kúpu gitary. Počkaj.

6
00:00:16,641 --> 00:00:17,475
{\an8}Možno to nie je ona?

7
00:00:17,559 --> 00:00:18,810
{\an8}Bože môj!

8
00:00:18,893 --> 00:00:20,103
{\an8}Hej, porozprávame sa neskôr.

9
00:00:23,565 --> 00:00:24,399
{\an8}Ježiši.

10
00:00:26,026 --> 00:00:27,277
{\an8}Myslel som, že ma videla.

11
00:00:32,949 --> 00:00:34,534
{\an8}No tak, Woojoo.

12
00:00:35,368 --> 00:00:38,371
{\an8}Môžeme byť normálni? Vážne.

13
00:00:39,956 --> 00:00:41,374
{\an8}Bože, tá ma zabíja.

14
00:00:54,304 --> 00:00:55,513
<i>Len som…</i>

15
00:00:56,097 --> 00:00:57,974
Viac ako Jigu,
ktorý prestal študovať a utiekol!

16
00:00:58,516 --> 00:01:00,977
Viac ako ty,
ktorý sa kvôli mne správa tak bláznivo!

17
00:01:01,352 --> 00:01:03,646
Viac ako Haesung,
ktorá chodí s oveľa mladším chlapcom!

18
00:01:03,730 --> 00:01:04,856
Viac ako moja chorá mama!

19
00:01:05,273 --> 00:01:07,567
Len oňho sa trochu viac bojím.

20
00:01:08,485 --> 00:01:11,362
Len si želám,
aby bol trochu menej osamelý.

21
00:01:12,530 --> 00:01:13,531
Čo to teda je?

22
00:01:14,991 --> 00:01:15,909
Čo je to za pocit?

23
00:01:18,244 --> 00:01:19,829
Čo ťa tak vyľakalo?

24
00:01:27,837 --> 00:01:28,922
Bože…
........