1
00:00:09,926 --> 00:00:16,891
SVĚTLO A STÍNY

2
00:00:25,608 --> 00:00:29,070
{\an8}Když jsme to zjistili,
přišlo nám nutné vás zavolat.

3
00:00:31,281 --> 00:00:34,200
{\an8}PODLE KNIH LEIGH BARDUGO

4
00:01:01,603 --> 00:01:04,064
{\an8}Přišli jsme o většinu,
na čem jsme pracovali,

5
00:01:04,147 --> 00:01:06,858
{\an8}ale tohle jsem nosil u sebe.

6
00:01:07,650 --> 00:01:10,528
{\an8}Takže budu dál dělat pokusy…

7
00:01:13,114 --> 00:01:13,948
{\an8}s umocňovači.

8
00:02:01,579 --> 00:02:02,413
Generále.

9
00:02:03,957 --> 00:02:04,791
Co?

10
00:02:06,835 --> 00:02:09,379
Naši zvědové nenašli
žádné stopy nositelky,

11
00:02:09,462 --> 00:02:11,089
ani prince Nikolaje.

12
00:02:11,172 --> 00:02:12,757
Tak hledejte dál.

13
00:02:14,509 --> 00:02:18,138
Pane, Ravku jsme
téměř zbavili královské linie

14
00:02:18,221 --> 00:02:20,682
a princ Nikolaj je na útěku.

15
00:02:20,765 --> 00:02:22,100
Oslabili bychom ho víc,

16
00:02:22,183 --> 00:02:25,854
kdybychom své úsilí věnovali
rozpuštění zbytku První armády

17
00:02:25,937 --> 00:02:27,856
a jejich táborů.

18
00:02:27,939 --> 00:02:30,483
Byl by to strategičtější krok.

19
00:02:30,567 --> 00:02:35,572
Až na to, že Malý princ a jeho karavana
jsou s mou nositelkou.

20
00:02:42,495 --> 00:02:44,873
Alina Starková je cennější
než jakákoli armáda.

21
00:02:46,541 --> 00:02:48,835
Budu se sice opakovat, ale…

22
00:02:51,462 --> 00:02:52,630
najděte ji.

23
00:03:02,724 --> 00:03:03,558
Male?

24
........