1
00:00:45,587 --> 00:00:49,966
V ZÁJMU LÁSKY

2
00:01:36,888 --> 00:01:41,100
AHN SU-JONG

3
00:01:51,820 --> 00:01:55,990
ÚŘEDNICE AHN SU-JONG

4
00:02:04,374 --> 00:02:07,210
VÝPOVĚĎ

5
00:02:19,848 --> 00:02:20,807
Nic víc?

6
00:02:20,890 --> 00:02:21,891
- Ne.
- Ne. Zavři.

7
00:03:11,441 --> 00:03:14,903
AHN SU-JONG

8
00:03:14,986 --> 00:03:19,657
<i>Volané číslo již není v provozu.</i>

9
00:03:27,707 --> 00:03:32,462
V ZÁJMU LÁSKY

10
00:03:32,545 --> 00:03:35,173
{\an8}REALITNÍ KANCELÁŘ

11
00:03:37,884 --> 00:03:40,595
<i>Nemám tušení, kam šla.</i>

12
00:04:28,268 --> 00:04:30,144
BANKA KCU

13
00:04:33,773 --> 00:04:36,567
AHN SU-JONG

14
00:04:59,924 --> 00:05:05,263
AHN SU-JONG
BANKA KCU, POBOČKA SINDO

15
00:05:12,312 --> 00:05:15,189
Řekla jsem, že máte práci mimo kancelář.

16
00:05:19,068 --> 00:05:22,655
Šel jste hledat Su-jong, že?
Mluvil jste s ní?

17
00:05:24,657 --> 00:05:25,783
Ne.

18
00:05:27,577 --> 00:05:29,954
Takže asi ani nevíte o její výpovědi.

19
00:05:34,000 --> 00:05:35,335
Já něco tušila.

20
00:05:36,377 --> 00:05:38,755
Nevypadala, že přechází.

21
00:05:38,838 --> 00:05:41,007
Vypadala spíše, jako by odcházela nadobro.

22
00:05:46,721 --> 00:05:50,516
Paní So, chci vás požádat o laskavost.

23
00:05:52,018 --> 00:05:55,521
Můžete panu Nohovi říct,
že volala Su-jong?

24
00:05:57,315 --> 00:05:59,525
Pan Noh jim pak může říct…

........