1
00:00:37,583 --> 00:00:39,833
{\an8}ŘEKY TO VĚDÍ: NENÍ KAM SPĚCHAT

2
00:00:39,916 --> 00:00:43,000
{\an8}JEDNOU SE TAM DOSTANEME

3
00:00:43,083 --> 00:00:45,291
{\an8}MEDVÍDEK PÚ

4
00:00:50,083 --> 00:00:54,250
Deset, devět, osm, sedm,

5
00:00:54,333 --> 00:00:57,166
šest, pět, čtyři,

6
00:00:57,250 --> 00:01:00,333
tři, dva, jedna…

7
00:01:03,250 --> 00:01:05,250
Promiňte. Já vím. Promiňte.

8
00:01:12,041 --> 00:01:12,875
Omlouvám se.

9
00:01:13,625 --> 00:01:14,583
Promiňte.

10
00:01:14,666 --> 00:01:16,000
Jo, já vím.

11
00:01:18,125 --> 00:01:19,000
Promiňte.

12
00:01:32,291 --> 00:01:34,375
Omlouvám se! Asi jsem se spletl.

13
00:01:34,458 --> 00:01:35,375
Asi jo.

14
00:01:37,291 --> 00:01:40,916
Moje přítelkyně má úplně stejné šaty.

15
00:01:41,000 --> 00:01:42,791
- To určitě.
- Vážně.

16
00:01:42,875 --> 00:01:44,333
Má ty samé.

17
00:01:44,416 --> 00:01:46,541
Zmiz, jinak dostaneš facku.

18
00:01:46,625 --> 00:01:49,208
Vlastně není moje přítelkyně , ale… Fede!

19
00:01:49,833 --> 00:01:51,875
Vidíš, co jsem říkal? Podívej.

20
00:01:51,958 --> 00:01:54,458
- Stala se hloupost...
- Já to viděla.

21
00:01:55,333 --> 00:01:56,583
Jdi se vycpat, Dante.

22
00:02:00,500 --> 00:02:03,416
Říkala jsem ti,
že když neodejdeš, dostaneš facku.

23
00:02:07,916 --> 00:02:09,416
Měl bys za ní jít.

24
00:02:10,166 --> 00:02:11,000
Myslíš?

25
........