1
00:00:07,375 --> 00:00:09,041
Přihrej!

2
00:00:09,125 --> 00:00:12,208
Pojď nahoru a vezmi si i ledničku,
budeš ji potřebovat!

3
00:00:12,291 --> 00:00:16,250
-Neumřu hlady, mám práci.
-Jistě, vytírání schodišť!

4
00:00:16,375 --> 00:00:19,958
{\an8}Víš, jak těžké je pracovat,
studovat a udržovat dům?

5
00:00:20,000 --> 00:00:23,375
{\an8}-Jak bys to sakra mohla vědět?
-Ty mě ani nenecháš, mami!

6
00:00:23,458 --> 00:00:26,166
{\an8}Pořád to samý! Bráním ti ve studiu?

7
00:00:26,250 --> 00:00:29,041
{\an8}Já jen říkám,
ať sakra zapracuješ na své budoucnosti!

8
00:00:29,125 --> 00:00:32,375
{\an8}-Jak bys tomu mohla rozumět? Tys...
-Co?

9
00:00:33,166 --> 00:00:35,041
{\an8}Nedokončila jsem střední školu?

10
00:00:35,166 --> 00:00:36,500
{\an8}Řekla jsi to ty, ne já.

11
00:00:37,166 --> 00:00:39,541
{\an8}Myslíš, že tě nechají být podnikatelkou?

12
00:00:39,625 --> 00:00:41,708
V jakém světě to žiješ, Desi?

13
00:00:41,791 --> 00:00:45,333
Udělej si zkoušku z veřejné služby.
Nebude jim vadit, že jsi Romka.

14
00:00:45,416 --> 00:00:49,000
Studuj, udělej zkoušky,
a už ti to nikdo nevezme.

15
00:00:49,083 --> 00:00:52,666
Jasně, mami! Vím, že si myslíš,
že to podělám jako vždycky.

16
00:00:52,750 --> 00:00:55,125
-To jsem neřekla!
-Tak co jsi řekla?

17
00:00:55,208 --> 00:00:57,583
-Poslouchej mě!
-Ne, ty poslouchej mě!

18
00:00:57,666 --> 00:01:00,333
Bože, ty jsi otravná! Pusť tu tašku!

19
00:01:00,416 --> 00:01:01,666
Pusť tu tašku.

20
00:01:11,041 --> 00:01:13,500
Sakra práce. Ježíši Kriste.

21
00:01:15,208 --> 00:01:16,166
Zlato.

22
00:01:18,500 --> 00:01:19,541
Má lásko.

23
........