1
00:00:35,416 --> 00:00:37,916
Máte ho tady? Fakt chytrý.

2
00:00:38,666 --> 00:00:40,916
Je to pod kontrolou. Nikdo ho neviděl.

3
00:00:41,000 --> 00:00:42,250
To doufej.

4
00:01:13,708 --> 00:01:14,708
Jak to jde?

5
00:01:15,250 --> 00:01:17,000
Hodně řve, ale neřekl nic.

6
00:01:17,750 --> 00:01:19,458
Prohledali jste jeho věci?

7
00:01:19,541 --> 00:01:20,583
Samý krámy.

8
00:01:20,666 --> 00:01:22,916
Odznak u sebe určitě mít nebude.

9
00:01:23,000 --> 00:01:24,583
Co jeho telefon?

10
00:01:24,666 --> 00:01:28,666
Fotky nahotinek, spousta selfíček,
ale jinak nic.

11
00:01:30,166 --> 00:01:32,833
- Spusťte ho trochu.
- Spusťte ho.

12
00:01:45,375 --> 00:01:47,875
- Nejsem cajt, sakra.
- Sklapni.

13
00:01:48,375 --> 00:01:54,166
Vedoucí říkal, že když něco přivezeš,
hodně se vyptáváš. To jsi tak zvědavej?

14
00:01:54,250 --> 00:01:55,416
Jak vyptávám?

15
00:01:56,083 --> 00:01:59,000
Na to, kdo sem chodí,
jestli jsem tady já. A tak.

16
00:01:59,083 --> 00:02:01,458
Co já vím? To aby řeč nestála.

17
00:02:01,541 --> 00:02:05,583
Aby řeč nestála. Cos dělal na parkovišti,
když nemáš nic na prodej?

18
00:02:05,666 --> 00:02:08,583
Přivezl jsem kámoše, sakra.
Čekal jsem na něj.

19
00:02:09,333 --> 00:02:11,291
Jakýho kámoše? Jak se jmenuje?

20
00:02:11,375 --> 00:02:13,958
Patas. Říkají mu El Patas.

21
00:02:14,750 --> 00:02:16,083
Měl fajnový hodinky,

22
00:02:16,166 --> 00:02:19,291
tak jsem mu řekl, ať vám je přinese,
že jste hustý.

23
00:02:19,375 --> 00:02:22,708
Patas… Pamatuješ,
že by tady byl nějakej Patas?
........