1
00:00:16,000 --> 00:00:20,500
LISABON

2
00:00:38,791 --> 00:00:41,291
Hádám, že kvůli památkám jsi nepřijela.

3
00:00:42,208 --> 00:00:43,208
To ne.

4
00:00:45,791 --> 00:00:46,875
A co si přeješ?

5
00:00:48,166 --> 00:00:49,250
Mám problém.

6
00:00:50,541 --> 00:00:51,666
Se mnou?

7
00:00:52,583 --> 00:00:54,333
Ne, to ne. S tvými přáteli.

8
00:00:56,166 --> 00:00:57,708
Tak si promluv s Mateem.

9
00:01:13,041 --> 00:01:15,291
- Díky, že jste přišel.
- Těší mě.

10
00:01:16,166 --> 00:01:18,958
Jak víte,
s Ángelem jsme byli dobří přátelé.

11
00:01:19,041 --> 00:01:22,958
Hodně jsme toho spolu podnikli.
Musela to být velká ztráta.

12
00:01:23,708 --> 00:01:25,208
Ano, to byla.

13
00:01:26,250 --> 00:01:28,708
Ale rychle jste převzala kontrolu.

14
00:01:30,416 --> 00:01:32,166
Jsme jako velká rodina.

15
00:01:33,958 --> 00:01:36,625
V rodinách bývají i černé ovce.

16
00:01:36,708 --> 00:01:39,208
Jako ti parchanti, co mi ukradli zboží.

17
00:01:40,458 --> 00:01:42,125
O tom jsem nic nevěděla.

18
00:01:44,958 --> 00:01:46,333
A vy jim pomůžete?

19
00:01:48,000 --> 00:01:49,375
Ale nejdřív mám návrh.

20
00:01:51,125 --> 00:01:52,125
Jaký?

21
00:01:53,583 --> 00:01:58,333
Potřebuju někoho,
kdo má řetězec pro distribuci zboží.

22
00:01:58,833 --> 00:02:01,208
A znásobení hodnoty třikrát, čtyřikrát…

23
00:02:02,000 --> 00:02:02,916
Nebo i víckrát.

24
00:02:04,791 --> 00:02:09,083
Představ si, že Matea přesvědčím,
aby přijal vyrovnání za jeho zboží.
........