1
00:01:06,708 --> 00:01:08,166
Dělejte, dělejte.

2
00:01:10,750 --> 00:01:11,916
Podej štípačky.

3
00:01:53,791 --> 00:01:56,208
Je tam někdo? Co tady děláte? Stát!

4
00:02:03,125 --> 00:02:04,208
Kartu.

5
00:02:04,875 --> 00:02:05,791
Mám ji.

6
00:02:05,875 --> 00:02:06,875
Jdeme!

7
00:02:09,750 --> 00:02:11,958
Do prdele, to je doba.

8
00:03:21,333 --> 00:03:23,875
Dělejte, chlapi. Do prdele…

9
00:04:10,750 --> 00:04:13,166
Zavolej na stanici. Jdeme.

10
00:04:28,125 --> 00:04:29,333
Jedem, sakra.

11
00:04:29,416 --> 00:04:31,208
Jeď, jeď.

12
00:04:31,791 --> 00:04:32,958
Jo, chlapi!

13
00:04:33,041 --> 00:04:35,666
- Tak se to dělá!
- A máme to!

14
00:04:43,291 --> 00:04:48,166
AŽ DO NEBES
SERIÁL

15
00:05:04,625 --> 00:05:06,000
Neřekla ti, kam jde?

16
00:05:07,875 --> 00:05:09,666
Ne, jenom řekla, že bude pryč.

17
00:05:13,500 --> 00:05:15,791
Nechápu, proč mi to včera neřekla.

18
00:05:17,791 --> 00:05:19,666
Nechtěla tě do toho namočit.

19
00:05:21,833 --> 00:05:22,833
Do čeho?

20
00:05:25,666 --> 00:05:27,875
Myslíš, že tobě to neřekne, a mně jo?

21
00:05:31,875 --> 00:05:33,166
Kecáš.

22
00:05:33,958 --> 00:05:36,041
Kašlu na to, co si myslíš.

23
00:05:37,125 --> 00:05:37,958
Sejmi.

24
00:05:43,541 --> 00:05:44,833
Ty jako nikdy nelžeš?

25
00:05:47,833 --> 00:05:49,583
........