1
00:00:23,440 --> 00:00:27,200
{\an8}<i>Dnes tu máme hosta,</i>
<i>který se vypracoval sám.</i>

2
00:00:27,280 --> 00:00:29,800
<i>Je to muž 21. století.</i>

3
00:00:29,880 --> 00:00:33,120
<i>Kandiduje na starostu malého ostrova.</i>

4
00:00:33,200 --> 00:00:37,439
<i>Je podnikatel, otec, manžel, přítel</i>

5
00:00:37,520 --> 00:00:40,600
<i>a všichni ho mají rádi.</i>

6
00:00:40,680 --> 00:00:43,280
<i>A co je důležitější, váží si ho.</i>

7
00:00:55,600 --> 00:01:00,200
<i>Chtěli jsme si s ním</i>
<i>promluvit o jeho kandidatuře</i>

8
00:01:00,280 --> 00:01:01,840
<i>a lépe ho poznat.</i>

9
00:01:02,480 --> 00:01:07,160
- Dobrý večer vám i posluchačům.
- Fanisi, začněme tím hlavním.

10
00:01:07,240 --> 00:01:11,680
- Proč kandidujete na starostu?
- Už nějakou dobu se k tomu chystám.

11
00:01:12,240 --> 00:01:17,280
Vím, že to možná bude stres
s ohledem na mé další aktivity.

12
00:01:18,440 --> 00:01:22,600
<i>Ale v osobním i pracovním životě</i>
<i>se snažím hledat chytrá řešení</i>

13
00:01:22,680 --> 00:01:26,360
<i>a účinně je sloučit</i>
<i>s ohledem na okolnosti.</i>

14
00:01:27,320 --> 00:01:31,440
Má rodina naštěstí stojí při mně,
jsou mi velkou oporou.

15
00:01:32,000 --> 00:01:35,240
<i>Znamenají pro mě všechno.</i>
<i>Vše, co dělám, dělám pro ně.</i>

16
00:01:35,800 --> 00:01:39,440
Byl jsem hodně trpělivý,
a ty mě kdoví proč máš za hlupáka!

17
00:01:39,520 --> 00:01:42,160
Zašla jsi moc daleko, to stačilo!

18
00:01:42,240 --> 00:01:44,960
Nemáš právo s námi takhle jednat!

19
00:01:45,040 --> 00:01:47,920
Dokud žijete tady, budete dělat, co řeknu!

20
00:01:48,480 --> 00:01:49,640
Rozuměli jste?

21
00:01:51,200 --> 00:01:56,280
- Tak dobře. Cos dělala na Korfu?
- Jak jsem řekla, byla jsem na párty.

22
00:01:56,360 --> 00:01:57,320
- S kým?
- Sama.

........