1
00:00:27,200 --> 00:00:30,200
Dobrý den. Přijela jste z Korfu?
Jste s kapelou?

2
00:00:30,280 --> 00:00:32,520
Dobrý den. Ne.

3
00:00:34,280 --> 00:00:37,280
- Mohou vám pomoct?
- Čekám na Orestise.

4
00:00:38,680 --> 00:00:41,920
Dobře. Takže jste z Athén.

5
00:00:42,560 --> 00:00:44,960
Přijela jste na návštěvu? Kamarádka?

6
00:00:46,280 --> 00:00:48,240
Jsem Maria. Zdejší asistentka.

7
00:00:48,880 --> 00:00:51,960
Pomáhám s organizací festivalu.

8
00:00:52,040 --> 00:00:54,360
Hudba, sbor, maestro…

9
00:00:55,240 --> 00:00:57,640
Jsem… osobní asistentka.

10
00:00:58,440 --> 00:01:02,280
Těší mě, Marie.
Já jsem Alexandra, Orestisova žena.

11
00:01:07,240 --> 00:01:12,040
To je skvělé! Moc mě těší.

12
00:01:12,720 --> 00:01:14,840
Je pěkné, že jste navštívila ostrov.

13
00:01:15,640 --> 00:01:16,760
Výborně.

14
00:01:19,440 --> 00:01:21,680
Našla jste cestu snadno?

15
00:01:21,760 --> 00:01:23,600
Ano, doptala jsem se.

16
00:01:26,120 --> 00:01:30,480
Dáte si něco?
Nemáte hlad? Dala byste si kávu?

17
00:01:31,080 --> 00:01:32,920
Ne, děkuji. Jen tu počkám.

18
00:01:33,800 --> 00:01:34,640
Skvělé.

19
00:01:36,200 --> 00:01:39,360
Nechcete jít dovnitř? Ví, že jste tu?

20
00:01:41,040 --> 00:01:45,280
Chci si zakouřit a zatelefonovat.
Mám práci. Počkám, děkuji.

21
00:02:38,880 --> 00:02:41,560
KAPITOLA ŠESTÁ
HRA S ŽIDLEMI

22
00:02:41,640 --> 00:02:42,840
<i>Hra s židlemi.</i>

23
00:02:43,840 --> 00:02:45,760
<i>Tuhle hru jsem vždy nesnášel.</i>

24
00:02:46,400 --> 00:02:48,560
........