1
00:00:21,625 --> 00:00:23,500
Dobře, s pravdou ven.

2
00:00:23,583 --> 00:00:25,958
Kdo jste a co má bejt tohle?

3
00:00:26,041 --> 00:00:28,375
Máš spoustu otázek. To je pochopitelné.

4
00:00:28,458 --> 00:00:31,458
Jo, a začnu tímhle: „Co je sakra TCB?“

5
00:00:31,541 --> 00:00:32,750
Všechno má svůj čas.

6
00:00:33,333 --> 00:00:35,416
Což je náhodou teď.

7
00:00:36,916 --> 00:00:38,333
- Posaďte se.
- To je kdo?

8
00:00:38,416 --> 00:00:41,583
Nejsi jediný, kdo má exotického mazlíčka.

9
00:00:41,666 --> 00:00:43,916
Tenhle je můj. Jmenuje se Doyle.

10
00:00:44,000 --> 00:00:47,666
- Chodil jsem na právnickou fakultu.
- A teď mi pere.

11
00:00:47,750 --> 00:00:49,541
Můžu si za to sám.

12
00:00:49,625 --> 00:00:50,791
To rozhodně.

13
00:00:50,875 --> 00:00:51,750
Můžeme?

14
00:00:51,833 --> 00:00:55,250
Objednal si někdo totální výplach?

15
00:00:55,333 --> 00:00:58,291
- Řekli jsme si žádný župany.
- Jo, ale no tak!

16
00:00:58,375 --> 00:01:02,916
Kolikrát umře soused,
kterej má stejnou velikost jako já?

17
00:01:03,000 --> 00:01:05,750
Tak zadrž. Co to sakra je?

18
00:01:05,833 --> 00:01:09,666
Něco, čemu říkám „lepší bytí“.

19
00:01:09,750 --> 00:01:12,291
Já myslel, že tomu říkáme
„virtuální realita“.

20
00:01:12,791 --> 00:01:16,416
Virtuální realita? To je doslova oxymoron.

21
00:01:16,500 --> 00:01:19,000
Zkus bejt třeba menší tupec.

22
00:01:20,666 --> 00:01:22,791
Pěkně se uvolni.

23
00:01:23,416 --> 00:01:26,083
AGENT ELVIS

24
00:01:38,500 --> 00:01:41,291
{\an8}TCB
........