1
00:00:21,750 --> 00:00:23,125
No tak.

2
00:00:23,208 --> 00:00:25,833
Děsně se nudím. Vím, že něco máš.

3
00:00:25,916 --> 00:00:27,541
Něco mi dej.

4
00:00:27,625 --> 00:00:30,708
Tripa, houby, metakvalon,
cokoliv, je mi to fuk.

5
00:00:31,208 --> 00:00:34,333
Nebo tě olíznu
jako ty psychedelický žáby v Amazonii.

6
00:00:34,416 --> 00:00:35,500
Přísahám Bohu.

7
00:00:42,625 --> 00:00:44,041
Sakra, tak nic.

8
00:00:46,375 --> 00:00:49,416
To si fakt celou cestu pouštíš sám sebe?

9
00:00:49,500 --> 00:00:51,000
Nevím, jestli sis všimla,

10
00:00:51,083 --> 00:00:54,250
ale není se tu čím jiným zabavit.

11
00:00:54,333 --> 00:00:57,708
Tom Jones udělal
výbornej cover tohodle songu.

12
00:00:57,791 --> 00:01:00,416
Vůbec nevím, proč s tím ztrácíš čas.

13
00:01:01,000 --> 00:01:02,791
Nemáš na práci něco lepšího?

14
00:01:02,875 --> 00:01:05,166
Asi bych mohla znova olíznout Learyho.

15
00:01:05,250 --> 00:01:07,416
Chutná jako dědkovský koule.

16
00:01:07,500 --> 00:01:09,458
Díky za děsivou představu.

17
00:01:44,500 --> 00:01:45,625
{\an8}Hele, znám tě.

18
00:01:45,708 --> 00:01:47,333
{\an8}Mě zná každej.

19
00:01:47,416 --> 00:01:49,750
{\an8}Takovej je totiž můj život.

20
00:01:49,833 --> 00:01:50,708
{\an8}Dovolíš?

21
00:01:50,791 --> 00:01:52,041
{\an8}Ne, ty to nechápeš.

22
00:01:52,125 --> 00:01:54,250
{\an8}Znám tvý druhý já.

23
00:01:54,333 --> 00:01:56,708
{\an8}Pracoval jsem na tobě v Německu.

24
00:01:57,416 --> 00:01:59,333
{\an8}Tak to budou nějaký halušky.

25
........