1
00:00:44,779 --> 00:00:47,037
Hej. Ste v poriadku?

2
00:00:53,138 --> 00:00:55,438
Čo, dopekla,
tu stváraš, človeče?

3
00:00:56,625 --> 00:00:58,549
Kiežby si to nevidel.

4
00:01:10,488 --> 00:01:13,498
James Dean.
Steve McQueen.

5
00:01:13,992 --> 00:01:15,975
Peter Fonda.

6
00:01:15,977 --> 00:01:17,401
Dennis Hopper.

7
00:01:17,403 --> 00:01:19,162
A teraz vy.

8
00:01:19,164 --> 00:01:20,980
- Martin?
- Clark.

9
00:01:20,982 --> 00:01:21,998
- Clark.
- Myska.

10
00:01:22,000 --> 00:01:23,483
- Myska.
- To je české.

11
00:01:23,501 --> 00:01:26,169
Ach. Ide o to, že dnes
nekupujete len motorku,

12
00:01:26,171 --> 00:01:27,762
kupujete odkaz.

13
00:01:27,764 --> 00:01:31,007
Viete, keď s týmto dorazíte
na svoju, uhm, lekársku prax?

14
00:01:31,009 --> 00:01:32,008
Pediatrickú skupinu. Áno.

15
00:01:32,010 --> 00:01:33,342
Každý na tom parkovisku,

16
00:01:33,344 --> 00:01:35,753
bude počuť priasť
túto šelmu.

17
00:01:35,755 --> 00:01:38,347
A musíte uznať, že je
v zachovanom stave.

18
00:01:38,349 --> 00:01:41,943
Och, je to nádhera.
Ale je to bezpečné?

19
00:01:41,945 --> 00:01:44,020
Och, v správnych rukách
nie nebezpečnejšie

20
00:01:44,022 --> 00:01:45,021
než stacionárny bicykel.

21
00:01:45,023 --> 00:01:46,189
Vážne?

22
00:01:46,191 --> 00:01:47,523
Pretože podľa mojej ženy

23
........