1
00:00:17,560 --> 00:00:27,770
ZAMRZNUTÁ PLANÉTA II

2
00:00:51,040 --> 00:00:55,480
{\an8}<i>V tomto seriáli sme
preskúmali zamrznuté prostredia Zeme.</i>

3
00:01:14,480 --> 00:01:17,999
<i>Zoznámili sme sa s úžasnou
rozmanitosťou zvierat,</i>

4
00:01:18,000 --> 00:01:19,720
<i>ktoré tam žijú.</i>

5
00:01:28,520 --> 00:01:33,480
<i>Ukázali sme si neobvyklé spôsoby,
pomocou ktorých sa im darí prežiť.</i>

6
00:01:46,320 --> 00:01:50,880
V časoch, kedy sa naše ľadovce
topia rýchlejšie, než kedykoľvek predtým,

7
00:01:53,120 --> 00:01:56,399
<i>stretneme vedcov a
iných ľudí, ktorí zasvätili</i>

8
00:01:56,400 --> 00:01:59,600
<i>svoje životy ochrane
našej zamrznutej planéty.</i>

9
00:02:01,560 --> 00:02:05,159
<i>A snažia sa zvrátiť veci späť,</i>

10
00:02:05,160 --> 00:02:06,959
<i>kým je ešte čas.</i>

11
00:02:06,960 --> 00:02:09,400
Nebude to ľahké,
ale dá sa to urobiť.

12
00:02:11,160 --> 00:02:12,839
Dôležité je,

13
00:02:12,840 --> 00:02:16,039
že sa snažíme pochopiť,
aký to bude mať dopad,

14
00:02:16,040 --> 00:02:20,359
nielen na divú prírodu
a ľudí, čo tam žijú,

15
00:02:20,360 --> 00:02:22,280
ale aj na teba a mňa.

16
00:02:28,270 --> 00:02:33,519
NAŠA ZAMRZNUTÁ PLANÉTA

17
00:02:38,000 --> 00:02:42,959
<i>Našu cestu začíname
na severe na zamrznutých</i>

18
00:02:42,960 --> 00:02:44,920
<i>ľadovcoch Grónska.</i>

19
00:02:47,880 --> 00:02:52,399
<i>Tento obrovský ostrov je
pokrytý najväčšou zásobou ľadu</i>

20
00:02:52,400 --> 00:02:54,360
<i>na severnej pologuli.</i>

21
00:02:57,160 --> 00:02:58,840
<i>Tá sa však zmenšuje.</i>

22
00:03:04,400 --> 00:03:08,199
{\an8}<i>Profesor Alun Hubbard
je glaciológ a viac ako</i>

........