1
00:00:25,541 --> 00:00:31,833
{\an8}„LIDÉ JDOU TAM, KAM JE VEDOU TI,
KDO JSOU U MOCI.“ CHARLES PÉGUY

2
00:00:32,625 --> 00:00:36,333
<i>Vítejte u zpráv Radia France.</i>
<i>Mluví k vám Paul Reynaud,</i>

3
00:00:36,416 --> 00:00:41,291
<i>premiér a ministr národní obrany a války.</i>

4
00:00:41,916 --> 00:00:45,958
<i>Přišel jsem francouzskému lidu</i>
<i>oznámit závažnou událost.</i>

5
00:00:47,666 --> 00:00:50,375
<i>Věděli, jsme, že přijdou temné dny.</i>

6
00:00:51,166 --> 00:00:52,958
<i>A už jsou tu.</i>

7
00:00:53,458 --> 00:00:57,900
<i>Francie byla napadena mnohasetkrát,</i>
<i>ale nikdy nebyla poražena.</i>

8
00:00:59,125 --> 00:01:04,500
<i>Pokaždé se síla našich vojáků,</i>
<i>každé francouzské ženy i muže,</i>

9
00:01:04,583 --> 00:01:05,875
<i>zdesateronásobila.</i>

10
00:01:07,000 --> 00:01:09,583
<i>Neštěstí naši zemi vždy posílilo.</i>

11
00:01:10,375 --> 00:01:13,041
<i>Nikdy jsme nebyli jednotnější,</i>
<i>než jsme dnes.</i>

12
00:01:13,125 --> 00:01:14,875
FRANCIE, ZAČÁTEK ČERVNA 1940

13
00:01:14,958 --> 00:01:18,375
<i>Na nové frontové linii</i>
<i>je náš veliký vůdce Weygand</i>

14
00:01:18,958 --> 00:01:21,416
<i>ve shodě s maršálem Pétainem</i>

15
00:01:22,166 --> 00:01:25,916
<i>na Sommě a Aisně. My vytrváme.</i>

16
00:01:26,000 --> 00:01:30,125
<i>A protože vytrváme, zvítězíme.</i>

17
00:01:32,708 --> 00:01:33,875
Hoši, přichází důstojník.

18
00:01:39,583 --> 00:01:40,875
Podejte mi ruku.

19
00:01:46,375 --> 00:01:47,708
Podejte mu židli.

20
00:01:50,875 --> 00:01:52,625
Myslíte, že přijdou Švábi?

21
00:01:52,708 --> 00:01:55,458
Jsou nám v patách.
Oni nepochodují, oni běží.

22
00:01:55,541 --> 00:01:58,958
Myslel jsem, že Němčoury
posíláme domů s botou v prdeli.

23
00:01:59,458 --> 00:02:00,666
Rozbijí tábor.
........