1
00:00:56,431 --> 00:01:00,977
CALL IT LOVE

2
00:01:02,145 --> 00:01:04,939
{\an8}EPIZÓDA 10

3
00:01:26,377 --> 00:01:27,295
{\an8}<i>Pracuješ?</i>

4
00:01:27,378 --> 00:01:28,463
{\an8}Som v kancelárii.

5
00:01:30,715 --> 00:01:34,052
{\an8}<i>Povedala, aby som ti to nehovoril,
ale ako by som nemohol?</i>

6
00:01:35,929 --> 00:01:37,597
{\an8}<i>Riaditeľ Shin robil nejaké problémy.</i>

7
00:01:38,515 --> 00:01:40,642
<i>Šiel za Minyoungom ohľadom
investičných prostriedkov</i>

8
00:01:41,768 --> 00:01:43,436
<i>a slečna Sim sa zranila.</i>

9
00:01:48,233 --> 00:01:49,234
<i>Kto sa zranil?</i>

10
00:01:50,068 --> 00:01:51,027
<i>Sim Woojoo.</i>

11
00:01:52,362 --> 00:01:53,988
<i>Miesto Minyounga ju zasiahol kameň.</i>

12
00:01:54,489 --> 00:01:57,826
<i>Som na ceste do nemocnice,
takže by si mal prísť aj ty.</i>

13
00:02:02,914 --> 00:02:05,917
ČAKÁREŇ

14
00:02:13,550 --> 00:02:14,551
Hej.

15
00:02:20,682 --> 00:02:21,975
Hej, upokoj sa!

16
00:02:22,100 --> 00:02:23,935
- Nechaj ma!
- Upokoj sa.

17
00:02:24,352 --> 00:02:25,770
- No tak…
- Čo?

18
00:02:26,479 --> 00:02:28,064
Sme v nemocnici. Teraz nie.

19
00:02:28,356 --> 00:02:30,567
Koľko ešte by mu malo prejsť?

20
00:02:30,650 --> 00:02:32,277
Koľko ešte?

21
00:02:35,071 --> 00:02:38,241
Nechcel som sa ti pomstiť,
ako si to urobil ty mne.

22
00:02:38,616 --> 00:02:41,202
A rozhodne som sa nechcel znížiť
na tvoju úroveň!

23
00:02:42,036 --> 00:02:43,705
Preto som sa s tebou ani nezaoberal.

24
........