1
00:00:01,125 --> 00:00:02,625
V PREDCHÁDZAJÚCICH KAPITOLÁCH STE VIDELI

2
00:00:02,708 --> 00:00:06,833
<i>Prisahám na svoje meno</i>
<i>a mená svojich predkov…</i>

3
00:00:06,916 --> 00:00:09,666
„Prisahám na svoje meno
a mená svojich predkov…

4
00:00:09,750 --> 00:00:12,541
<i>Že budem kráčať Cestou Mandalóra…</i>

5
00:00:12,625 --> 00:00:15,708
„Že budem kráčať Cestou Mandalóra…“

6
00:00:15,791 --> 00:00:19,041
<i>Din Djarin tvrdí,</i>
<i>že sa kúpal v Živých vodách.</i>

7
00:00:19,708 --> 00:00:20,791
<i>Hovorí pravdu.</i>

8
00:00:24,166 --> 00:00:27,083
Din Djarin, si vykúpený.

9
00:00:27,166 --> 00:00:30,666
A Bo-Katan Kryze, aj ty si vykúpená.

10
00:00:31,333 --> 00:00:32,458
Veď nekráčam po Ceste.

11
00:00:32,541 --> 00:00:34,125
Okúpala si sa vo vodách?

12
00:00:34,208 --> 00:00:35,375
Áno.

13
00:00:35,458 --> 00:00:38,125
A zložila si si odvtedy helmu?

14
00:00:38,208 --> 00:00:39,291
Nie.

15
00:00:39,375 --> 00:00:41,458
Potom môžeš ostať v našej skrýši.

16
00:00:41,541 --> 00:00:45,291
Vitaj, Bo-Katan z klanu Kryze.

17
00:00:45,375 --> 00:00:46,500
<i>Budeš jednou z nás.</i>

18
00:01:34,916 --> 00:01:36,208
Znova! Znova!

19
00:01:40,083 --> 00:01:41,083
Submisia.

20
00:01:42,875 --> 00:01:44,125
Víťaz.

21
00:02:05,708 --> 00:02:08,208
Znova. Raz, dva, tri…

22
00:02:43,625 --> 00:02:45,208
Polož tie kamene, chlapče.

23
00:02:46,083 --> 00:02:48,333
Je čas,
aby si sa učil s ostatnými najdúchmi.

24
00:02:50,333 --> 00:02:51,625
Hra sa skončila.

........