1
00:00:59,518 --> 00:01:02,218
- RYLSTONSKÝ DETSKÝ DOMOV
- Poďme, Červená. Hijó!

2
00:01:02,218 --> 00:01:04,220
Hijó, poďme.
Dobehni ich.

3
00:01:04,220 --> 00:01:06,962
Dostaňme tých psancov.

4
00:01:06,962 --> 00:01:08,311
Sme skoro tam.
Poďme!

5
00:01:08,311 --> 00:01:11,227
Už to bude.
Sme skoro tam!

6
00:01:11,327 --> 00:01:12,681
Poď.

7
00:01:25,894 --> 00:01:27,287
Čau, Boyd.

8
00:01:28,288 --> 00:01:30,847
Ako dlho si bol v poli?

9
00:01:31,247 --> 00:01:33,837
Dúfam, že nie zase celú noc.

10
00:01:54,096 --> 00:01:56,668
Nechcem, aby si už plakala, Eden.

11
00:02:11,809 --> 00:02:13,811
Neboj, Eden.

12
00:02:13,811 --> 00:02:16,248
V kukurici nikdy nič nezomrie.

13
00:02:25,910 --> 00:02:28,657
Boyd! Dočerta.
Kde si bol, dopekla?

14
00:02:34,179 --> 00:02:35,603
<i>Boyd...</i>

15
00:02:37,052 --> 00:02:38,519
<i>Boyd, nie!</i>

16
00:02:47,323 --> 00:02:50,587
<i>Upozorňujeme všetky jednotky,
máme rukojemnícku situáciu</i>

17
00:02:50,587 --> 00:02:52,197
<i>v Rylstonskom detskom domove.</i>

18
00:02:52,197 --> 00:02:54,199
<i>Miestny šerif a farmári</i>

19
00:02:54,199 --> 00:02:57,219
<i>použili nejaký druh
zvieracieho sedatívneho plynu.</i>

20
00:02:57,942 --> 00:03:01,119
<i>Podľa všetkých správ to znie
ako totálna katastrofa.</i>

21
00:03:01,119 --> 00:03:02,817
<i>Áno, som na mieste.</i>

22
00:03:02,817 --> 00:03:06,311
<i>Tí idioti doslova pumpujú halotan dnu,
aby to decko spacifikovali.</i>

23
00:03:46,017 --> 00:03:48,520
<i>Pri hroznom incidente
........