1
00:00:12,512 --> 00:00:16,975
<i>Vlak 2781 přijíždí k nástupišti A.</i>

2
00:00:17,058 --> 00:00:18,435
To mi musíš říct.

3
00:00:21,604 --> 00:00:23,773
Už nám to jede. Zpomal, zlatíčko.

4
00:00:27,652 --> 00:00:31,489
- Tak šup.
- <i>Tento vlak jede na Judiciary Square.</i>

5
00:00:31,573 --> 00:00:34,534
<i>Při nástupu postupujte dále do vozu.</i>

6
00:00:42,500 --> 00:00:45,295
- Paní, pojďte se posadit.
- To je dobrý.

7
00:00:45,378 --> 00:00:48,882
Doktor mi pro zdraví naordinoval
jeden dobrý skutek denně.

8
00:00:48,965 --> 00:00:50,300
Tak pojďte.

9
00:00:50,925 --> 00:00:52,969
- Vezmu vám to.
- Díky.

10
00:00:55,388 --> 00:00:57,140
Rodiče vás dobře vychovali.

11
00:01:06,900 --> 00:01:09,736
<i>Příští zastávka Gallery Place.</i>

12
00:01:15,575 --> 00:01:17,911
<i>Pozor, dveře se zavírají.</i>

13
00:01:27,128 --> 00:01:29,923
Do háje. Za jak dlouho jede další?

14
00:01:31,716 --> 00:01:32,967
Určitě za chvíli.

15
00:01:48,149 --> 00:01:49,609
- To je…
- Jo.

16
00:01:49,692 --> 00:01:51,569
- Víte, jak…
- Ne.

17
00:02:05,834 --> 00:02:10,672
FBI, všichni pomalu a v klidu vystupte
ze soupravy do tunelu.

18
00:02:11,589 --> 00:02:12,549
Je tu bomba!

19
00:02:12,632 --> 00:02:13,550
Hlavně klid!

20
00:02:13,633 --> 00:02:14,759
Mami!

21
00:02:25,145 --> 00:02:26,938
Mami!

22
00:02:32,944 --> 00:02:34,195
Hej, není ti nic?

23
00:02:34,779 --> 00:02:36,614
Mám tě. Honem, jdeme.

24
........