1
00:02:28,916 --> 00:02:32,833
To je ten podivín ze Sopot.
Kde je náš farář?

2
00:02:47,166 --> 00:02:48,791
Zamkla jsi zadní dveře?

3
00:02:49,916 --> 00:02:54,083
Je to má vina, má veliká vina.

4
00:03:42,000 --> 00:03:43,375
Zloději! Pomoc!

5
00:05:28,125 --> 00:05:29,833
Zdravíčko, Patryku!

6
00:05:29,916 --> 00:05:31,750
- Jsi zpátky?
- Buď zticha.

7
00:05:43,333 --> 00:05:44,291
Čelem ke zdi.

8
00:05:50,708 --> 00:05:51,708
Dovnitř.

9
00:05:55,500 --> 00:05:56,500
Vypadni.

10
00:05:57,333 --> 00:05:59,375
Slyšel jsi? Vypadni.

11
00:06:13,833 --> 00:06:14,833
<i>Respekt.</i>

12
00:06:16,750 --> 00:06:18,666
<i>Bez toho jsi tady v prdeli.</i>

13
00:06:22,750 --> 00:06:24,875
<i>Jsi k ničemu a osamělý.</i>

14
00:06:26,333 --> 00:06:27,708
<i>Jako ten flanďák.</i>

15
00:06:30,916 --> 00:06:33,166
<i>Nejen, že sotva viděl a chodil,</i>

16
00:06:33,666 --> 00:06:35,291
<i>měl ještě prořízlou pusu.</i>

17
00:06:36,458 --> 00:06:37,583
<i>A navíc byl cizák.</i>

18
00:06:40,583 --> 00:06:43,875
<i>V mém městě, když nejsi našinec,</i>

19
00:06:43,958 --> 00:06:45,833
<i>nikdo s tebou nechce nic mít.</i>

20
00:06:48,875 --> 00:06:50,750
<i>Když si lidi postaví hlavu,</i>

21
00:06:51,416 --> 00:06:53,250
<i>i Bůh to zabalí.</i>

22
00:06:56,250 --> 00:06:58,166
<i>On ale překvapivě ne.</i>

23
00:06:58,833 --> 00:07:01,458
<i>Vydal se tam, kam nikdo jiný nechtěl.</i>

24
00:07:02,583 --> 00:07:04,000
<i>Vždycky to měl těžké.</i>

25
00:07:04,791 --> 00:07:08,291
........