1
00:00:22,166 --> 00:00:23,958
Zítra odsud odjíždíme.

2
00:00:24,458 --> 00:00:26,875
Pojedeme na protější ostrov.

3
00:00:27,375 --> 00:00:28,666
Patří k Řecku.

4
00:00:29,375 --> 00:00:31,666
Budeme tam odteď žít?

5
00:00:31,750 --> 00:00:33,458
Procestujeme svět, Bambi.

6
00:00:34,375 --> 00:00:35,750
Jako za starých časů.

7
00:00:35,833 --> 00:00:37,291
Stýská se mi po Londýně.

8
00:00:37,791 --> 00:00:39,458
Taky po Indii a Goi.

9
00:00:39,958 --> 00:00:41,208
To byly časy.

10
00:00:41,833 --> 00:00:42,958
Zase tam pojedeme.

11
00:00:43,458 --> 00:00:45,166
Všechno bude v pořádku.

12
00:00:47,041 --> 00:00:48,416
Máme na to dost peněz?

13
00:00:49,916 --> 00:00:51,833
Vybereme všechno, co máme.

14
00:00:52,583 --> 00:00:55,333
Volala jsem do banky.
Zítra to bude připravené.

15
00:00:56,416 --> 00:00:57,833
Objednala jsem i loď.

16
00:00:58,875 --> 00:01:00,375
A už se nikdy nevrátíme?

17
00:01:01,916 --> 00:01:04,416
Kdo ví, Bambi. Možná.

18
00:01:08,375 --> 00:01:10,166
<i>Pořád se na mě usmíváš, Matko,</i>

19
00:01:10,875 --> 00:01:12,750
<i>ale poznám, že máš starosti,</i>

20
00:01:12,833 --> 00:01:14,750
<i>že se něco pokazí.</i>

21
00:01:22,208 --> 00:01:27,500
PŘED KÝM JSME UTÍKALY?

22
00:01:33,041 --> 00:01:34,708
Našli jsme jejich taxík.

23
00:01:34,791 --> 00:01:38,083
- Dovezl je na letiště.
- No tak. Šlápni na to.

24
00:01:38,166 --> 00:01:41,458
Ano, jsme na letišti.
Zkontrolujeme kamerový záznam.

25
........