1
00:01:25,800 --> 00:01:31,000
{\an8}O prázdninách se nezapomeňte udržovat
v duchovní i tělesné čistotě.

2
00:01:31,080 --> 00:01:32,080
{\an8}POLTAVA, 1917

3
00:01:32,160 --> 00:01:35,800
{\an8}Vstávejte v šest hodin,
jako když je škola.

4
00:01:36,920 --> 00:01:40,840
V modlitbách se nezapomeňte
zmínit o prozatímní vládě…

5
00:01:47,040 --> 00:01:51,360
…i když jste ještě příliš mladé na to,
abyste rozuměly politice.

6
00:02:00,920 --> 00:02:04,920
A vy, Teťáno, nemějte hlavu v oblacích.

7
00:02:05,000 --> 00:02:06,840
Pád pak bývá hluboký.

8
00:02:31,560 --> 00:02:34,040
Jak ji mám vytáhnout, aby mě nekousla?

9
00:02:34,120 --> 00:02:36,960
Tiše. Uděláš to pak. Tohle je to okno.

10
00:02:45,040 --> 00:02:46,080
Co tam je?

11
00:02:54,000 --> 00:02:57,800
Nezapomeňte se udržovat
v duchovní i tělesné čistotě.

12
00:02:59,760 --> 00:03:03,680
Duchovní činnost pravé křesťanky
nekončí ani v lázni.

13
00:03:07,000 --> 00:03:08,800
- Páni.
- Tak už slez.

14
00:03:08,880 --> 00:03:10,400
Proč bych měl slézat?

15
00:03:10,480 --> 00:03:12,440
Jsou tam samé mladé holky!

16
00:03:13,280 --> 00:03:15,800
Hned bych se šel vykoupat s nima.

17
00:03:15,880 --> 00:03:17,120
A kdo tě tam pustí?

18
00:03:17,200 --> 00:03:20,440
Možná nikdo. Ale já něco vypustím tam.

19
00:03:22,720 --> 00:03:23,720
Tak pojď.

20
00:03:25,200 --> 00:03:26,200
Tady.

21
00:03:28,920 --> 00:03:31,240
- Můžeš mě polít?
- Kam?

22
00:03:31,320 --> 00:03:32,360
Semhle.

23
00:03:33,880 --> 00:03:35,200
Tam netřeba polívat.

........