1
00:00:06,006 --> 00:00:09,968
K nám FBI vpadla, když mi bylo 16.
Podezírali z něčeho tátu.

2
00:00:10,051 --> 00:00:11,803
Má dcera byla unesena.

3
00:00:11,886 --> 00:00:14,389
<i>Tajná služba identifikovala podezřelého.</i>

4
00:00:14,472 --> 00:00:18,643
Jmenuje se Peter Sutherland junior.

5
00:00:19,894 --> 00:00:20,895
Hej!

6
00:00:22,188 --> 00:00:23,940
VIDĚLI JSTE…

7
00:00:24,024 --> 00:00:26,818
- Tajná služba. Vy jste Peterův…?
- Kmotr.

8
00:00:26,901 --> 00:00:29,946
Peter by viceprezidentovu dceru neunesl.

9
00:00:30,030 --> 00:00:31,906
Víš, jak jsem ti volala poprvé?

10
00:00:31,990 --> 00:00:35,618
Řekl jsi mi, ať bojuju jako lev.
To teď potřebuju i od tebe.

11
00:00:36,661 --> 00:00:40,498
- Tak to si ho nemůžu půjčit.
- Je to jen jeden večer.

12
00:00:42,625 --> 00:00:44,335
Kdo jste? O co vám sakra jde?

13
00:00:44,419 --> 00:00:46,129
- O pomstu.
- Jde o tátu?

14
00:00:46,212 --> 00:00:48,131
Já fotra nesnáším.

15
00:00:48,214 --> 00:00:51,468
I když Maddie získáme zpátky,
co když jí všechno řekne?

16
00:00:51,551 --> 00:00:53,470
- Neboj, zvládnu ji.
- Vážně?

17
00:00:53,553 --> 00:00:55,847
Ano, jako vždycky.

18
00:00:55,930 --> 00:00:57,474
Asi dojde k dalšímu útoku.

19
00:00:57,557 --> 00:00:59,768
Podle tety zbývá týden.

20
00:00:59,851 --> 00:01:01,102
- Valerie.
- Madam?

21
00:01:01,186 --> 00:01:03,772
Máme body té porady o Zadarovi ve tři?

22
00:01:03,855 --> 00:01:05,190
Vy prý nemáte chodit.

23
00:01:05,273 --> 00:01:08,276
- Mezi námi uvažuju o personální změně.
- Vážně?
........