1
00:00:03,253 --> 00:00:07,757
Tento příběh se zakládá na pravdě.
Postavy a události jsou pozměněné.

2
00:00:07,841 --> 00:00:09,843
Jakékoliv podobnosti jsou náhodné.

3
00:00:53,470 --> 00:00:55,138
{\an8}Kdo jste, pane Wigu?

4
00:00:55,221 --> 00:00:57,057
{\an8}Enrique Suárez, šampion.

5
00:00:57,140 --> 00:00:58,183
{\an8}Pracuju tady.

6
00:01:04,189 --> 00:01:06,900
{\an8}Silvie, přines Ringovi sklenku vody.
Náročná noc?

7
00:01:52,362 --> 00:01:53,446
Kde jsi byl?

8
00:01:53,530 --> 00:01:54,614
V kostele.

9
00:01:55,365 --> 00:01:56,825
Kde asi? V klubu.

10
00:01:57,659 --> 00:01:58,868
Tak se mnou nemluv.

11
00:01:59,953 --> 00:02:03,623
To jako nic nemůžu říct?
Musím kolem tebe chodit po špičkách?

12
00:02:04,457 --> 00:02:07,627
Po špičkách?
Jen se mnou nemluv takhle, nic víc.

13
00:02:07,710 --> 00:02:10,338
Chovám se k tobě hezky.
Lépe už to ani nejde.

14
00:02:10,421 --> 00:02:12,632
Pro tebe a naši rodinu dřu jako mezek.

15
00:02:15,426 --> 00:02:17,345
- Co to meleš?
- Sklapni, Oscare.

16
00:02:18,429 --> 00:02:23,017
Podívej se na mě. Na můj obličej.
Duši si ničím pro tebe a děti.

17
00:02:23,101 --> 00:02:27,230
- A ty na mě útočíš! Naser si!
- Přestaň křičet, Oscare. Děti už spí.

18
00:02:27,730 --> 00:02:31,818
Všichni mi říkají, co mám dělat,
ale víš ty co? V ringu jsem sám.

19
00:02:31,901 --> 00:02:33,486
Odnesou mi i stoličku.

20
00:03:09,147 --> 00:03:13,109
VI.
MŮJ KARIBSKÝ PŘÍTEL

21
00:03:15,695 --> 00:03:21,075
JEZERO TAHOE, NEVADA
1976

22
00:03:31,169 --> 00:03:34,005
Nenech si to ujít.
Patříš mezi mé vážené hosty.

........